Sony Xperia Z3 Plus - Underhåll med en dator

background image

Underhåll med en dator

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion är en programvarutjänst med verktyg och program som du kan

använda när du ansluter enheten till en dator. Med Xperia™ Companion kan du göra

följande:

Uppdatera eller reparera enhetens programvara.

Överföra innehåll från en gammal enhet med Xperia™ Transfer.

Säkerhetskopiera och återställa innehåll på datorn.

Synkronisera multimedieinnehåll, som foton, videoklipp, musik och spellistor, mellan

enheten och datorn.

Bläddra bland filerna på enheten.
För att kunna använda Xperia™ Companion måste du ha en Internetansluten dator med

något av följande operativsystem:

Microsoft

®

Windows

®

7 eller senare

Mac OS

®

X 10.11 eller senare

Läs mer och hämta Xperia™ Companion för Windows på

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/ eller Xperia™ Companion för

Mac på http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/.

Hantera filer med en dator

Använd en USB-kabelanslutning mellan en Windows

®

-dator och enheten om du vill

överföra och hantera filer.

42

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

När de två enheterna är anslutna kan du välja mellan om du vill ladda enheten, överföra

filer eller använda den som MIDI-ingång. Datorn upptäcker enheten när du väljer

anslutningsläget

Överföra filer. Standardanslutningsläget är inställt till Ladda enheten.

Med Xperia™ Companion kan du komma åt enhetens filsystem. Om du inte har Xperia™

Companion installerat ombeds du att installera det när du ansluter enheten till datorn.

Använd alltid en USB-kabel som är avsedd för just din Xperia™-modell och säkerställ att den

är helt torr.

USB-anslutningsläge

Du kan använda

Överföra filer-anslutningsläget för att hantera filer och uppdatera

enhetens programvara. Det här USB-läget används med Microsoft

®

Windows

®

-datorer.

Laddning är aktiverat som standard.
Med hjälp av läget

Använda enheten som MIDI kan din enhet fungera som MIDI-ingång

för appar till musikinstrument.

Ändra USB-anslutningsläge

1

Anslut en USB-kontakt till enheten.

2

Dra ned statusfältet och tryck sedan på

Ladda enheten.

3

Tryck på antingen

Överföra filer eller Använda enheten som MIDI enligt

önskemål.