Sony Xperia Z3 Plus - Lagring och minne

background image

Lagring och minne

Det finns flera olika typer av alternativ för minne och lagring på enheten.

Internminnet är på ungefär

16 GB och används för att lagra hämtat och överfört innehåll

samt personliga inställningar och data. Exempel på data som sparas i internminnet är

larm, volym- och språkinställningar, e-post, bokmärken, kalenderhändelser, foton,

videoklipp och musik.

Du kan använda ett flyttbart minneskort med en lagringskapacitet på upp till

200 GB om

du vill ha mer lagringsutrymme. Mediefiler och vissa appar med eventuella tillhörande

data kan flyttas till den här typen av minne för att frigöra internminne. Vissa appar, till

exempel kameraappen, kan spara data direkt till minneskort.

Det dynamiska minnet (RAM) är ungefär

3 GB och kan inte användas för lagring. RAM

används för att hantera program som körs och operativsystemet.

Du måste kanske köpa ett minneskort separat.

Du kan läsa mer om minnesanvändningen på Android-enheter genom att hämta faktabladet

för din enhet på

www.sonymobile.com/support/

.

Förbättra enhetens minnesprestanda

Minnet i enheten kan lätt bli fullt vid normal användning. Om enheten börjar bli

långsammare eller om appar plötsligt stängs bör du tänka på följande:

Försök att alltid ha mer än

500 MB ledigt internminne.

Stäng appar som du inte använder.

Rensa cacheminnet för alla appar.

Avinstallera hämtade appar som du inte använder.

Flytta appar till minneskortet om internminnet är fullt.

Överför foton, videoklipp och musik från internminnet till minneskortet.

Om enheten inte kan läsa innehåll på minneskortet kan du behöva formatera det. Tänk

på att allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det.

Om du delar en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, d.v.s. som den

primära användaren, för att kunna utföra vissa åtgärder, t.ex. överföra data till minneskortet

och formatera minneskortet.

43

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Visa minnesstatus

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Lagring och minne.

Visa hur mycket ledigt och utnyttjat RAM som finns kvar

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Lagring och minne.

3

Tryck på och sedan på

Avancerat > Minne.

Rensa cacheminnet för alla appar

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Lagring och minne.

3

Tryck på

Delad intern lagring och sedan på Cachelagrade data > OK.

4

Om det sitter ett minneskort i telefonen trycker du på

Lagring > Delad intern

lagring.

När du rensar cacheminnet förlorar du ingen viktig information och inte några inställningar.

Överföra mediefiler till minneskortet

1

Se till att det finns ett minneskort isatt i enheten.

2

Utgå från

Startskärm och tryck på .

3

Tryck till på

Inställningar > Lagring och minne > Överföra data.

4

Markera filerna som du vill överföra till minneskortet.

5

Tryck på

Överför.

Stoppa program och tjänster från att köras

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Appar.

3

Välj ett program eller en tjänst och tryck på

FRAMTVINGA AVSLUTNING > OK.

Formatera minneskortet

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Lagring och minne.

3

Tryck på , och sedan

Avancerat > Lagring > SD-kort > , och sedan Inställningar

>

Format > Radera och formatera.

Allt innehåll på minneskortet raderas när du formaterar det. Se till att du säkerhetskopierar alla

data du vill spara. Säkerhetskopiera ditt innehåll genom att exempelvis kopiera det till en dator.

Mer information finns i

Hantera filer med en dator

på sidan 42.