Sony Xperia Z3 Plus - Hantering av batteri och ström

background image

Hantering av batteri och ström

Din enhet har ett inbyggt batteri. Få ut så mycket som möjligt av det genom att hålla koll

på hur mycket ström olika program och funktioner förbrukar. Energisparfunktionerna i

bakgrunden är aktiverade som standard för att hjälpa dig minska batteriförbrukningen,

och det finns ytterligare energisparlägen som hjälper dig att minska batteriförbrukningen

ännu mer när det behövs.
Energisparfunktionerna prioriterar ned vissa enhetsfunktioner som inte är nödvändiga, till

exempel högkvalitativa bildprestanda, nätverksaktiviteter som platstjänster,

programsynkronisering och Wi-Fi-sökning i bakgrunden. Om du inte vill att ett program

ska påverkas kan du undanta det på menyn Batterioptimering. Telefonsamtal och SMS

påverkas inte.

Systemuppdateringar kan ändra vilka energisparfunktioner som är tillgängliga i enheten.

Visa batteriförbrukning, beräknad tid och energispartips

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Batteri. En översikt visas med

batteriprocentsats och beräknad batteritid.

3

Om du trycker på

VISA BATTERIANVÄNDNING visas en lista över funktioner

och tjänster som har förbrukat batteri sedan senaste laddningen. Tryck på ett

objekt om du vill ha information om hur du kan minska dess batteriförbrukning.

Visa appars batterianvändning

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Appar.

3

Välj en app och avläs batterianvändningen under

Batterianvändning.

Allmänna användningstips för att förbättra batteriets prestanda

Följande tips kan hjälpa dig att förbättra batteriets prestanda:

39

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Sänk skärmens ljusstyrkenivå, se

Skärminställningar

på sidan 60.

Stäng av Bluetooth®, Wi-Fi och platstjänster när du inte behöver dessa funktioner.

Stäng av enheten eller använd flygplansläget om du befinner dig i ett område med

låg eller ingen nätverkstäckning. Annars söker enheten hela tiden efter tillgängliga

nätverk, och detta drar energi.

Använd ett Wi-Fi-nätverk istället för roaming när du är utomlands. Roaming söker

efter ditt hemnät och förbrukar extra batterikraft eftersom enheten måste överföra

med högre uteffekt, se

Wi-Fi

på sidan 50.

Ändra synkroniseringsinställningarna för e-post, kalender och kontakter, se

Synkronisera med onlinekonton

på sidan 56.

Kontrollera vilka appar som förbrukar mycket batterikraft och se energispartipsen i

enheten för dessa appar.

Ändra aviseringsnivån för en app, se

Aviseringar

på sidan 32.

Stäng av platsdelningen för en app, se

Programinställningar

på sidan 62.

Avinstallera appar du inte använder, se

Programskärmen

på sidan 27.

Använd en handsfree-enhet i original från Sony för att lyssna på musik. Handsfree-

enheter förbrukar mindre batterikraft än enhetens högtalare.

Starta om enheten då och då.

Lägga till undantag till energisparfunktioner för appar

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Batteri.

3

Tryck på och välj

Batterioptimering. En lista över appar som inte är optimerade

visas.

4

För att lägga till eller ta bort appar från listan trycker du på

APPAR och markerar

eller avmarkerar appar från listan för att redigera dess optimeringsinställningar.

5

Listan över appar som inte optimeras uppdateras enligt dina inställningar.

Det går inte att undanta appar från att optimeras av Ultra STAMINA-läget.

Du kan även konfigurera

Batterioptimering frånInställningar > Appar > > Särskild åtkomst.

STAMINA-läge

Beroende på STAMINA-nivå begränsas eller inaktiveras vissa funktioner för att spara

batterikraft. Dessa inkluderar renderingsprestanda, animeringar, skärmens ljusstyrka,

bildförbättring, synkronisering av programdata i bakgrunden, vibrationer (utom för

inkommande samtal), direktuppspelning och GPS (medan skärmen är avstängd). visas

i statusfältet.

Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, det vill

säga som den primära användaren, för att kunna aktivera eller inaktivera STAMINA-läget.

Aktivera eller inaktivera STAMINA-läget

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Batteri.

3

Tryck på

STAMINA-läge och tryck på skjutreglaget för att aktivera eller inaktivera

funktionen. När STAMINA-läget är aktiverat kan du välja ytterligare alternativ. Du

kan till exempel ställa in procentsatsen för automatisk start enligt önskemål.

Du kan undanta program från att optimeras i STAMINA-läget på menyn Batterioptimering.

Ultra STAMINA-läge

Batteritiden förlängs avsevärt, men tillgängliga program begränsas och mobildata och

Wi-Fi inaktiveras. Samtal and SMS är fortfarande tillgängliga. Startskärmen ändras och

visas i statusfältet.

Om du använder en enhet med flera användare kan du behöva logga in som ägare, det vill

säga som den primära användaren, för att kunna aktivera eller inaktivera Ultra STAMINA-läget.

40

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Aktivera Ultra STAMINA-läget

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Leta reda på och tryck på

Inställningar > Batteri.

3

Tryck på

Ultra STAMINA-läget och sedan på AKTIVERA.

4

Bekräfta för att aktivera.

Det går inte att undanta program från att optimeras av Ultra STAMINA-läget.

Inaktivera Ultra STAMINA-läget

1

Dra statusfältet nedåt för att öppna panelen Aviseringar.

2

Tryck på

Inaktivera Ultra STAMINA-läget.

3

Tryck på

OK.

Om du inaktiverar Ultra STAMINA-läget, så startas enheten om.