Sony Xperia Z3 Plus - Nyetel surelek

background image

Nyetel surelek

Pake aplikasi surelek di alat anjeun pikeun ngirim jeung nampa talatah surelek make akun

surelek anjeun. Anjeun tiasa gaduh hiji atawa sababaraha akun surelek dina waktos nu

sami, kaasup akun Microsoft Exchange ActiveSync pausahaan.

Cara nyetel akun surelek

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Surelek.

3

Turutan pitunjuk nu nembongan di layar pikeun ngarengsekeun setelan.

Kanggo sababaraha ladenan surelek, Anjeun bisa jadi kudu ngontak propaider laden surelek

Anjeun kanggo meunangkeun inpo tentang setelan nu wincik keur akun surelek eta.

Cara nambahkeun akun surelek tambahan

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Surelek.

3

Ketok , terus ketok

Setelan > Tambah akun.

4

Turutan pitunjuk di layar. Upami setelan kanggo akun surelek teu bisa diundeur

sacara otomatis, teruskeun setelan ku cara manual.

5

Sawaktos Anjeun rengse, ketok

SELANJUTNA.