Sony Xperia Z3 Plus - Aplikasi Rojongan

background image

Aplikasi Rojongan

Pake aplikasi Rojongan di alat Anjeun pikeun ngotektak Buku pituduh, panduan cara

ngungkulan, tur panggihan inpo tentang apdet software sareng inpo sejen kakait produk.

Pikeun ngakses aplikasi Rojongan

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Panggihan tur ketok , teras pilih item nu diperlukeun.

Sambung ka internet mun make aplikasi Rojongan pikeun rojongan pangalusna nu sadia.