Sony Xperia Z3 Plus - Langlangan

background image

Langlangan

7

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1. Lampu ngeusi/Lampu bewara
2. Lénsa kaméra hareup
3. Speaker ceuli
4. Sénsor Jarak/Cahaya
5. Mikropon kadua
6. Kenop daya
7. Kenop Polumeu/Zum
8. Kenop kaméra
9. Mikropon/Speaker utama
10. Carjer/port kabel USB

11. Liang tali
12. Wewengkon anteneu Wi-Fi/Bluetooth utama
13. Lénsa kaméra utama
14. Lampu kaméra
15. Wewengkon anténeu GPS
16. Jek headset*
17. Wewengkon anteneu Wi-Fi kadua
18. Panutup liang kartu Mémori/SIM nano
19. Wewengkon deteksi NFC™

Alat anjeun ngadukung headset anu nganggo colokan standar 3,5mm 3-pin atanapi 5-pin. Jék

headset ogé ngadukung colokan 4-pin salami colokan headphone-na nganggo standar CTIA.