Sony Xperia Z3 Plus - Neangan jeung nempo kontak

background image

Neangan jeung nempo kontak

1

Teangan kontak

2

Ngedit jeung ningali inpormasi kontak medis jeung darurat

3

Tempo pilihan nu lain

4

Tab paporit jeung Kabeh kontak

5

Nempo wincik kontak

6

Pake geseran jang luncat ka kontak nu dimimitian ku hurup nu tangtu

7

Tambahkeun kontak

Cara neangan hiji kontak

1

Tina

Layar mimiti, ketok , terus ketok .

2

Ketok teras tulis nomer telepon, nami, jeung inpo sejen dinu widang

Teang

kontak. Daptar hasilna disaring ti saprak anjeun nulis unggal karakter.

Cara milih kontak nu mana nu bade dipintonkeun di aplikasi Kontak

1

Tina

Layar mimiti Anjeun, ketok , terus ketok .

2

Pencet , teras ketok

Kontak pikeun dipinton.

3

Dina daptar nu nembongan, pilih pilihan nu dipikahoyong. Upami Anjeun tos

nyingkronkeun kontak Anjeun sareng hiji akun singkronisasi, akun eta nembongan

dina daptar.

4

Kanggo ngagedekeun daptar pilihan, ketok

Atur sorangan, pilih daptar turun

jeung cirian atawa hapus ciri kotak nu dipikahayang.

5

Upami rengse, ketok

OKE.