Sony Xperia Z3 Plus - Nyandak potret layar

background image

Nyandak potret layar

Anjeun tiasa nyandak gambar poto ti layar nu mana wae di alat Anjeun pikeun jadi potret

layar. Potret layar nu Anjeun candak bakal otomatis disimpen di Albeum.

Pikeun nyandak gambar layar

1

Pencet jeung tahan kenop daya nepi ka jandela konpirmasi nembongan.

2

Ketok .

Anjeun bisa oge nyandak gambar layar ku cara mencet jeung nahan babarengan kenop daya

jeung kenop ngalaunan polumeu.

Cara ningali potret layar Anjeun

1

Ketok dua kali bar status pikeun minton panel Bewara.

2

Ketok gambar layar.

Anjeun bisa oge nempo jepretan layar Anjeun dina aplikasi Albeum.