Sony Xperia Z3 Plus - Gerakan ngagedean

background image

Gerakan ngagedean

Gerakan ngagedean ngidinan anjeun pikeun zum ka bagean layar ku cara ngetok

wewengkon layar toel tilu kali dina urutan.

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun gerakan Gedekeun

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Aksesibilitas > Gerakan ngagedékeun.

3

Tina geseran di handap

Gerakan ngagedékeun.

Cara ngagedean wewengkon jeung puter nyilangan layar

1

Pastikeun yen

Gerakan ngagedékeun diaktipkeun.

2

Pikeun saheulaanan ngagedekeun widang, ketok widang tilu kali.

3

Pindahkeun widang ku cara nyered make dua ramo atawa leuwih.

4

Pikeun kaluar ti modeu zum, ketok widang deui tilu kali.

Make aplikasi nu tangtu, Anjeun bisa oge ngagedekeun atawa ngaleutikan ku cara nyiwit

widang.