Sony Xperia Z3 Plus - Movie Creator

background image

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator automatski pravi kratke video zapise od postojećih fotografija i

video zapisa. Aplikacija automatski određuje vremensku liniju za pravljenje filmova. Na

122

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

primer, ona može da uzme izbor fotografija i video zapisa sa subotnjeg popodnevnog

izleta ili iz perioda od sedam, mesec ili čak godinu dana i napravi film za vas. Dobijate

obaveštenje kada taj film od najboljih fotografija i video zapisa bude spreman. Tada

možete da ga uredite po želji. Na primer, možete da uredite naslov, izbrišete scene,

promenite muziku ili dodate još fotografija i video zapisa. Možete da pravite istaknute

filmove tako što ćete ručno birati fotografije i video zapise. Ako ste prijavljeni na

Facebook nalog, možete da pravite istaknute filmove od svojih Facebook događaja, u

kojima ćete predstaviti fotografije sa događaja, navesti imena prijatelja i još mnogo toga.

Otvaranje aplikacije „Movie Creator“

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku

Movie Creator i tapnite na nju.

Omogućavanje ili onemogućavanje obaveštenja aplikacije Movie Creator

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku

Movie Creator i tapnite na nju.

3

Tapnite na , tapnite na

Podešavanja, a zatim tapnite na Obaveštenja klizač da

biste omogućili ili onemogućili obaveštenja.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog pravljenja istaknutih filmova

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku

Movie Creator i tapnite na nju.

3

Tapnite na , tapnite na

Podešavanja, a zatim tapnite na Automatsko kreiranje

klizač da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.

Ručno pravljenje istaknutog filma

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku

Movie Creator i tapnite na nju.

3

Tapnite na stavke >

Kreiraj novi.

4

Izaberite željene fotografije ili video zapise tako što ćete tapnuti na njih.

5

Tapnite na

Napravi. Ako želite da uređujete istaknuti film, tapnite na Prikaži priču,

a zatim koristite traku sa alatkama za uređivanje po želji.

Pravljenje istaknutog filma od Facebook događaja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku

Movie Creator i tapnite na nju.

3

Tapnite na stavke >

Podešavanja.

4

Tapnite na klizač pored stavke

Poveži Facebook.

Movie Creator je sada povezan sa vašim Facebook nalogom ako ste već

prijavljeni na Facebook.

Ako još uvek niste prijavljeni na Facebook, pratite uputstva na ekranu.

5

Tapnite na , a zatim listajte da biste pretražili svoje Facebook događaje.

6

Odaberite događaj o kojem ćete napraviti istaknuti film i tapnite na

Napravi.

123

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..