Sony Xperia Z3 Plus - Aplikacija „Video“

background image

Aplikacija „Video“

Koristite aplikaciju „Video“ za reprodukciju filmova i drugog video sadržaja koji ste

sačuvali na uređaju ili preuzeli na njega. Aplikacija služi i kao vodič za TV emisije jer ima

opciju za prikaz detaljnih informacija o emisijama i srodnog sadržaja, uključujući objave

na društvenim medijima o emisiji koja vas interesuje. Aplikaciju možete da koristite kao

potpuno funkcionalan daljinski upravljač uz kompatibilan kućni uređaj. Možete i da

reprodukujete filmove na drugim uređajima koji su povezani na istu mrežu ili sačuvani u

oblaku.

Neke video datoteke možda neće moći da se reprodukuju u aplikaciji „Video“. Dostupnost

vodiča za TV emisije i daljinskog upravljača zavise od tržišta i povezanog uređaja.

1

Dodirnite da biste otvorili meni početnog ekrana aplikacije „Video“

2

Prikaz vodiča kroz emisije

3

Osvežavanje sadržaja

4

Daljinski upravljač

5

Pretraga sadržaja

6

Prebacujte se između prikaza sadržaja biblioteke, popularnih programa, programa koji se trenutno

emituju, filmova, TV serija i preporučenih programa

7

Prevucite s leve ivice ekrana nadesno da biste otvorili meni, pregledali sadržaj i prilagodili podešavanja

8

Tapnite na emisiju da biste dobili detaljne informacije i srodni sadržaj

Korišćenje uređaja kao daljinskog upravljača

Da biste koristili uređaj kao daljinski upravljač sa drugim kompatibilnim kućnim uređajem,

prvo treba da uparite dva uređaja. Da biste to uradili, oba uređaja moraju biti povezana

na istu mrežu. Za više informacija o kompatibilnim uređajima pogledajte

Listu kompatibilnih uređaja

.

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na Video.

2

Tapnite na da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim tapnite na

Dodaj

uređaj.

3

Izaberite kućni uređaj sa liste.

4

Unesite registracioni broj prikazan na kućnom uređaju i pratite uputstva da biste

završili uparivanje.

5

Posle uspešnog uparivanja pojaviće se ikona za funkciju daljinskog upravljača.

Sada možete da koristite uređaj kao potpuno funkcionalan daljinski upravljač za

kućni uređaj.

121

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Promena podešavanja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na Video.

2

Tapnite na da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim tapnite na

Podešavanja.

3

Promenite podešavanja po želji.

Reprodukovanje video zapisa

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na Video.

2

Pronađite i tapnite na video koji želite da reprodukujete. Ako video nije prikazan na

ekranu, tapnite na da biste otvorili meni početnog ekrana, a zatim pronađite i

tapnite na video koji želite da reprodukujete.

3

Da biste prikazali ili sakrili kontrole, tapnite na ekran.

4

Da biste pauzirali reprodukciju, tapnite na . Da biste nastavili reprodukciju,

tapnite na .

5

Da biste premotali unazad, prevucite marker trake napretka nalevo. Da biste

premotali unapred, prevucite marker trake napretka nadesno.

Promena podešavanja zvuka tokom reprodukcije video zapisa

1

Dok se video zapis reprodukuje, tapnite na ekran da biste prikazali kontrole.

2

Tapnite na >

Audio podešavanja, a zatim promenite podešavanja po želji.

Deljenje video zapisa

1

Dok se video reprodukuje tapnite na , a zatim tapnite na

Deli.

2

Tapnite na aplikaciju koju želite da koristite za deljenje izabranog video zapisa, a

zatim pratite ponuđena uputstva.