Sony Xperia Z3 Plus - Pravljenje snimka ekrana

background image

Pravljenje snimka ekrana

Možete snimati fotografije bilo kog ekrana na vašem uređaju u vidu snimka ekrana.

Kreirani snimci ekrana se automatski snimaju u Album.

Pravljenje snimka ekrana

1

Pritisnite taster za napajanje i držite ga dok se ne pojavi prozor sa upitom.

2

Tapnite na .

Snimak ekrana možete napraviti i ako istovremeno pritisnete taster za napajanje i taster za

smanjenje jačine zvuka.

Prikaz snimka ekrana

1

Dvaput tapnite na statusnu liniju da biste prikazali okno za obaveštenja.

2

Tapnite na snimak ekrana.

Snimke ekrana možete pogledati i u aplikaciji „Album“.