Sony Xperia Z3 Plus - Ikone na statusnoj liniji

background image

Ikone na statusnoj liniji

Ikone statusa

Nema SIM kartice

Jačina signala

Nema signala

Roming

Slanje i preuzimanje LTE podataka

Slanje i preuzimanje GPRS podataka

34

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Slanje i preuzimanje EDGE podataka

Slanje i preuzimanje 3G podataka

Slanje i preuzimanje HSPA+ podataka

Wi-Fi veza je omogućena i podaci se prenose

Wi-Fi veza je omogućena, ali niste povezani sa Internetom.
Ova ikona se prikazuje i kada pokušavate da se povežete sa zaštićenom Wi-Fi

mrežom. Nakon uspešnog prijavljivanja, znak uzvika nestaje.
Ako je Google™ blokiran u vašoj oblasti, znak uzvika se može prikazivati čak i

kada je uređaj povezan sa Wi-Fi mrežom i kada postoji funkcionalna Internet

veza.

Status baterije

Baterija se puni

Režim rada u avionu je aktiviran

Funkcija Bluetooth® je aktivirana

Mikrofon je isključen

Spikerfon je uključen

Režim „Ne uznemiravaj“ je aktiviran

Režim vibracije

Alarm je podešen

GPS je aktiviran

Sinhronizacija je u toku

Problem sa prijavljivanjem ili sinhronizacijom

U zavisnosti od dobavljača usluge, mreže ili regiona, funkcije ili usluge koje predstavljaju neke

od ikona na ovoj listi možda neće biti dostupne.

Upravljanje ikonama na statusnoj traci

1

Na početnom ekranu dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Prikaz > Sistemske ikone.

3

Označite polja za potvrdu za sistemske ikone koje želite da se pojave na statusnoj

traci.

Ikone obaveštenja

Nova tekstualna ili multimedijalna poruka

Tekući poziv

Propušten poziv

Poziv na čekanju

Prosleđivanje poziva je uključeno

Nova govorna poruka

Nova e-poruka

Preuzimanje podataka

Otpremanje podataka

35

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Mobilni podaci su onemogućeni

Izvršite osnovno podešavanje uređaja

Dostupno je ažuriranje softvera

Dostupna su ažuriranja sistema

Preuzimanje ažuriranja sistema

Tapnite da biste instalirali preuzeta ažuriranja sistema

STAMINA režim je aktiviran

Ultra STAMINA režim je aktiviran

Eliminacija buke je uključena

Napravljen je snimak ekrana

Nova Hangouts™ poruka za ćaskanje

Video ćaskanje sa prijateljima pomoću aplikacije Hangouts™

Pokrenuta je mala aplikacija

Pesma se reprodukuje

Radio je uključen

Uređaj je povezan sa računarom preko USB kabla

Interno skladište je 75% puno. Tapnite da biste preneli podatke na memorijsku

karticu

Upozorenje

Više (neprikazanih) obaveštenja

Ovde nisu navedene sve ikone koje se mogu pojaviti na uređaju. Ove ikone su samo za

potrebe reference i promene se mogu izvršiti bez obaveštenja.

Blokiranje slanja obaveštenja iz aplikacije

1

Na početnom ekranu tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Obaveštenja i tapnite na njih.

3

Izaberite aplikaciju.

4

Tapnite na klizač

Blokiraj sve.