Sony Xperia Z3 Plus - Sinhronizacija sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®

background image

Sinhronizacija sa uslugom Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

Ako vaša kompanija koristi Microsoft Exchange ActiveSync nalog, direktno sa uređaja

možete da pristupite poslovnim e-porukama, obavezama u kalendaru i kontaktima.

Nakon podešavanja, informacije možete da pronađete u aplikacijama

Pošalji e-

porukuKalendar i Kontakti.

Ako ste podesili Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) nalog na svom Xperia™ uređaju,

EAS bezbednosna podešavanja mogu da ograniče tip zaključanog ekrana samo na PIN ili

lozinku. Ovo se dešava kad vaš administrator mreže navede tip zaključanog ekrana za sve EAS

naloge u svrhu bezbednosti preduzeća. Obratite se administratoru mreže u preduzeću ili

organizaciji da biste proverili koje smernice za bezbednost mreže važe za mobilne uređaje.

Funkcija prepoznavanja otiska prsta nije dostupna u SAD.

57

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje EAS naloga za sinhronizaciju

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Tapnite na

Podešavanja > Nalozi i sinhronizacija > Dodaj nalog > Exchange

ActiveSync.

3

Unesite poslovnu e-adresu i lozinku.

4

Tapnite na

DALJE. Ako dođe do otkazivanja, ručno unesite detalje o domenu i

serveru za nalog, a zatim tapnite na dugme

DALJE.

5

Tapnite na

U redu da biste dozvolili poslovnom serveru da kontroliše uređaj.

6

Izaberite metod sinhronizacije, interval sinhronizacije i podatke koje želite da

sinhronizujete sa uređajem.

7

Tapnite na

DALJE, a zatim izaberite način za prijem obaveštenja kada stigne nova

e-poruka.

8

Tapnite na

DALJE, unesite ime za korporativni nalog, a zatim tapnite na

ZAVRŠETAK INSTALACIJE.

9

Ako se to od vas zatraži, aktivirajte administrator uređaja da biste dozvolili

korporativnom serveru da postavi određena bezbednosna pravila na uređaju, kao

što je onemogućavanje snimanja glasa i korišćenje šifrovanja skladišta.

Promena postavki EAS naloga

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite i tapnite na stavku

Pošalji e-poruku, a zatim na stavku .

3

Tapnite na stavku

Podešavanja i izaberite EAS nalog, a zatim promenite postavke

EAS naloga na željeni način.

Postavljanje intervala sinhronizacije za EAS nalog

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Tapnite na

Pošalji e-poruku, a zatim na .

3

Tapnite na stavku

Podešavanja i izaberite EAS nalog.

4

Tapnite na

Proverite učestalost.

5

U okviru

Podešavanja van udarnog vremena tapnite na stavkuUčestalost

provere i izaberite opciju intervala.

Uklanjanje EAS naloga

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavke > Podešavanja > Nalozi i

sinhronizacija.

2

Tapnite na

Exchange ActiveSync, a zatim izaberite EAS nalog koji želite da

uklonite.

3

Tapnite na , a zatim na

Ukloni nalog.

4

Ponovo tapnite na dugme

UKLANJANJE NALOGA za potvrdu.

58

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..