Sony Xperia Z3 Plus - Sadržaj

background image

Sadržaj

Prvi koraci...................................................................................... 7

O ovom uputstvu za upotrebu.............................................................7
Pregled............................................................................................... 7
Sklop.................................................................................................. 8
Zaštita ekrana..................................................................................... 9
Prvo pokretanje uređaja...................................................................... 9
Zašto mi je potreban Google™ nalog?.............................................. 10

Bezbednost uređaja..................................................................... 12

Osiguranje zaštite vašeg uređaja....................................................... 12
Zaključavanje ekrana......................................................................... 12
Automatsko otključavanje uređaja..................................................... 14
Zaštita SIM kartice............................................................................ 18
Pronalaženje identifikacionog broja uređaja....................................... 18
Pronalaženje izgubljenog uređaja ......................................................19

Učenje osnovnih stvari................................................................. 21

Korišćenje dodirnog ekrana...............................................................21
Zaključavanje i otključavanje ekrana.................................................. 23
Početni ekran....................................................................................23
Navigacija po aplikacijama.................................................................25
Ekran aplikacija................................................................................. 27
Male aplikacije...................................................................................28
Vidžeti............................................................................................... 29
Prečice i fascikle................................................................................30
Pozadina i teme................................................................................ 31
Pravljenje snimka ekrana................................................................... 31
Snimanje ekrana............................................................................... 31
Obaveštenja......................................................................................32
Ikone na statusnoj liniji.......................................................................34
Pregled aplikacija.............................................................................. 36

Baterija i održavanje.....................................................................39

Punjenje uređaja................................................................................39
Upravljanje baterijom i napajanjem.....................................................40
Ažuriranje uređaja..............................................................................42
Održavanje pomoću računara........................................................... 43
Skladište i memorija.......................................................................... 44
Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja..................................... 45

Preuzimanje aplikacija..................................................................49

Preuzimanje aplikacija iz usluge Google Play™..................................49
Preuzimanje aplikacija iz drugih izvora............................................... 49

2

background image

Internet i mreže............................................................................ 50

Pretraživanje veba............................................................................. 50
Internet i MMS podešavanja .............................................................50
Wi-Fi................................................................................................. 51
Deljenje mobilne veze za prenos podataka........................................ 53
Kontrolisanje upotrebe podataka.......................................................54
Izbor mobilnih mreža......................................................................... 55
Virtuelne privatne mreže (VPN-ovi).....................................................56

Sinhronizovanje podataka na uređaju.......................................... 57

Sinhronizacija sa nalozima na mreži...................................................57
Sinhronizacija sa uslugom Microsoft® Exchange ActiveSync®..........57

Osnovna podešavanja..................................................................59

Pristupanje podešavanjima................................................................59
Podešavanja jačina zvuka..................................................................59
Režim „Ne uznemiravaj“.................................................................... 60
Podešavanja ekrana..........................................................................61
Podešavanja aplikacija...................................................................... 63
Resetovanje aplikacija....................................................................... 64
Čuvar ekrana.....................................................................................65
Podešavanja jezika............................................................................65
Datum i vreme...................................................................................65
X-Reality™ for mobile........................................................................66
Super živopisan režim....................................................................... 66
Poboljšavanje zvučnog izlaza............................................................ 66
Poništavanje buke............................................................................. 67
Više korisničkih naloga...................................................................... 67

Kucanje teksta..............................................................................70

Tastatura na ekranu...........................................................................70
Tastatura telefona..............................................................................71
Unos teksta pomoću glasovnog unosa............................................. 72
Uređivanje teksta...............................................................................72
Personalizovanje tastature na ekranu................................................ 73

Pozivanje...................................................................................... 75

Upućivanje poziva............................................................................. 75
Primanje poziva.................................................................................76
Pametno rukovanje pozivima.............................................................78
Tekući pozivi......................................................................................78
Korišćenje evidencije poziva.............................................................. 79
Prosleđivanje poziva..........................................................................79
Ograničavanje poziva........................................................................ 79
Više poziva........................................................................................80
Konferencijski pozivi.......................................................................... 81

3

background image

Govorna pošta.................................................................................. 81
Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima................................................82

Kontakti........................................................................................ 83

Pretraživanje i pregledanje kontakata.................................................83
Dodavanje i uređivanje kontakata...................................................... 83
Prenos kontakata.............................................................................. 85
Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim
slučajevima....................................................................................... 86
Omiljeno............................................................................................86
Slanje informacija o kontaktu.............................................................87
Izbegavanje duplih stavki u aplikaciji „Kontakti“..................................87
Pravljenje rezervne kopije kontakata.................................................. 87

Razmena poruka i ćaskanje......................................................... 89

Čitanje i slanje poruka....................................................................... 89
Organizacija poruka.......................................................................... 90
Pozivanje iz razmene poruka............................................................. 91
Podešavanja za razmenu poruka.......................................................91
Brza razmena poruka i video ćaskanje.............................................. 91

E-pošta.........................................................................................92

Podešavanje e-pošte........................................................................ 92
Slanje i primanje e-poruka................................................................. 92
Organizacija e-poruka....................................................................... 93
Podešavanja za nalog e-pošte.......................................................... 94
Gmail™.............................................................................................95

Muzika i FM radio.........................................................................96

Prenos muzike na uređaj................................................................... 96
Slušanje muzike................................................................................ 96
Meni „Muzika“................................................................................... 98
Liste pesama.................................................................................... 98
Deljenje muzike................................................................................. 99
Poboljšavanje zvuka.......................................................................... 99
Prepoznavanje muzike uz TrackID™................................................100
Slušanje radija................................................................................. 101
Omiljene radio stanice..................................................................... 102
Podešavanja radio zvuka.................................................................102

Kamera....................................................................................... 103

Snimanje fotografija i video snimaka................................................ 103
Opšte postavke za kameru..............................................................104
Podešavanja fotoaparata.................................................................109
Podešavanja video-kamere............................................................. 113

Fotografije i video zapisi u Albumu............................................ 115

Prikazivanje fotografija i video zapisa............................................... 115

4

background image

Deljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima......................... 116
Uređivanje fotografija pomoću aplikacije „Photo editor“................... 117
Uređivanje video zapisa pomoću aplikacije „Video editor“................118
Skrivanje fotografija i video zapisa................................................... 118
Meni početnog ekrana aplikacije „Album“........................................119
Prikazivanje fotografija na mapi........................................................119

Video zapisi................................................................................ 121

Aplikacija „Video“............................................................................ 121
Prenos video sadržaja na uređaj......................................................122
Upravljanje video sadržajem............................................................ 122
Movie Creator................................................................................. 122

Mogućnost povezivanja............................................................. 124

Preslikavanje ekrana uređaja na televizoru pomoću kabla................124
Bežično preslikavanje ekrana uređaja na televizoru..........................124
Deljenje sadržaja sa DLNA Certified™ uređajima............................. 125
Povezivanje uređaja sa USB priborom.............................................127
Povezivanje uređaja sa DUALSHOCK™ 4 bežičnim kontrolerom.....128
NFC................................................................................................ 128
Bluetooth® bežična tehnologija.......................................................130

Pametne aplikacije i funkcije koje štede vreme......................... 133

Pregled aplikacije Smart Connect....................................................133
Upravljanje priborom....................................................................... 134
Google pretraga i trenutno.............................................................. 134
Korišćenje aplikacije „Paket novosti“............................................... 135
Korišćenje uređaja kao novčanika................................................... 135

Putovanja i mape........................................................................136

Korišćenje usluga lokacije................................................................136
Google Maps™ i navigacija............................................................. 136
Korišćenje razmene podataka tokom putovanja.............................. 136
Korišćenje uređaja sa sistemom za zabavu i informacije u
automobilu...................................................................................... 137
Režim rada u avionu........................................................................137

Sat i kalendar............................................................................. 139

Kalendar......................................................................................... 139
Sat..................................................................................................140

Pristupačnost............................................................................. 143

Pokret uvećavanja...........................................................................143
Veličina fonta...................................................................................143
Veličina prikaza................................................................................143
Ispravljanje boje...............................................................................143
TalkBack......................................................................................... 144
Mono zvuk...................................................................................... 144

5

background image

TTY (teleprinter) režim......................................................................144
Pristup pomoću prekidača.............................................................. 144

Podrška i pravne informacije......................................................146

Aplikacija za podršku...................................................................... 146
Xperia™ Tips.................................................................................. 146
Pomoć u menijima i aplikacijama.....................................................146
Pokretanje dijagnostičkih testova na uređaju................................... 146
Ponovno pokretanje, resetovanje i popravka................................... 147
Pomozite nam da poboljšamo naš softver.......................................148
Garancija, SAR i smernice za upotrebu........................................... 148
Recikliranje uređaja......................................................................... 149
Pravne informacije...........................................................................149

6