Sony Xperia Z3 Plus - Čitanje i slanje poruka

background image

Čitanje i slanje poruka

Aplikacija za razmenu poruka prikazuje poruke kao razgovore, što znači da su sve

poruke poslate određenoj osobi i primljene od nje grupisane zajedno. Da biste slali

multimedijalne poruke, potrebno je da imate ispravna MMS podešavanja na uređaju.

Pogledajte

Internet i MMS podešavanja

na strani 50.

Broj znakova koji možete poslati u jednoj tekstualnoj poruci se razlikuje u zavisnosti od

operatera i jezika koji koristite. Maksimalna veličina multimedijalne poruke, koja uključuje

veličinu dodatih datoteka medija, takođe zavisi od operatera. Kontaktirajte operatera mreže za

više informacija.

1

Povratak na listu razgovora

2

Pozivanje pošiljaoca poruke

3

Prikaz više opcija

4

Primljene i poslate poruke

5

Slanje dovršene poruke

6

Dodavanje priloga

Pravljenje i slanje poruke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na .

3

Unesite ime ili broj telefona primaoca ili druge kontakt informacije koje ste sačuvali

o primaocu, a zatim ga izaberite sa liste koja se pojavi. Ako primalac nije na listi

kontakata, ručno unesite njegov broj.

4

Ako želite da pošaljete grupnu poruku, ponovite proceduru opisanu iznad da biste

dodali više primalaca.

5

Tapnite na stavku

Napišite e-poruku i unesite tekst poruke.

6

Ako želite da dodate prilog, izaberite odgovarajuću opciju priloga.

7

Da biste poslali poruku, tapnite na stavku .

Ako izađete iz poruke pre nego što je pošaljete, biće sačuvana kao nedovršena. Razgovor će

biti označen rečju

Radna verzija.

Čitanje primljene poruke

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite .

2

Dodirnite željeni razgovor.

3

Ako poruka još uvek nije preuzeta, dodirnite poruku.

Sve primljene poruke se podrazumevano čuvaju u memoriji uređaja.

89

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Odgovaranje na poruku

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na razgovor koji sadrži poruku.

3

Unesite odgovor i tapnite na dugme .

Prosleđivanje poruke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na razgovor koji sadrži poruku koju želite da prosledite.

3

Tapnite i zadržite poruku koju želite da prosledite, a zatim tapnite na stavku

Prosledi poruku.

4

Unesite ime ili broj telefona primaoca ili druge kontakt informacije koje ste sačuvali

o primaocu, a zatim ga izaberite sa liste koja se pojavi. Ako primalac nije na listi

kontakata, ručno unesite njegov broj.

5

Uredite poruku ako je potrebno, a zatim tapnite na dugme .

Čuvanje datoteke sadržane u primljenoj poruci

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite , a zatim pronađite i dodirnite .

2

Ako poruka još uvek nije preuzeta, dodirnite poruku.

3

Dodirnite i zadržite datoteku koju želite da sačuvate, a zatim izaberite željenu

opciju.