Sony Xperia Z3 Plus - Korišćenje razmene podataka tokom putovanja

background image

Korišćenje razmene podataka tokom putovanja

Kada putujete izvan mreže svog mobilnog operatera, može vam zatrebati pristup

Internetu korišćenjem mobilne razmene podataka. U tom slučaju morate aktivirati roming

136

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

podataka na svom uređaju. Možete imati dodatne troškove u slučaju aktivacije rominga

podataka. Preporučuje se da unapred proverite važeće troškove za prenos podataka.

Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, da biste aktivirali ili deaktivirali roming

podataka morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni korisnik.

Omogućavanje ili onemogućavanje rominga podataka

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Mobilne mreže i tapnite na njih.

3

Tapnite na

Roming podataka klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Ne možete aktivirati roming podataka kada je uključen prenos mobilnih podataka.

Korišćenje uređaja sa sistemom za zabavu i informacije u

automobilu

Preko USB kabla povežite uređaj sa sistemom za zabavu i informacije u automobilu koji

ima MirrorLink™ certifikat da biste, na primer, koristili aplikaciju za navigaciju ili

reprodukovali muziku sa uređaja dok vozite. Kad je uređaj povezan, kroz aplikacije

možete da se krećete korišćenjem kontrola sistema za zabavu i informacije u automobilu.

Neke aplikacije možda neće biti dostupne dok je MirrorLink™ veza uspostavljena. Osim toga,

zaštićeni podaci, kao što su video zapisi koji su strogo zaštićeni tehnologijom upravljanja

digitalnim pravima (DRM), ne mogu se koristiti sa funkcijom MirrorLink™.