Sony Xperia Z3 Plus - Pregled

background image

Pregled

7

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1. Lampica punjenja/obaveštenja
2. Objektiv prednje kamere
3. Zvučnik u slušalici
4. Senzor za blizinu/svetlosni senzor
5. Drugi mikrofon
6. Taster za napajanje
7. Taster za jačinu zvuka/zumiranje
8. Taster kamere
9. Glavni mikrofon/zvučnik
10. Port za punjač/USB kabl

11. Otvor trake za nošenje
12. Oblast Wi-Fi/Bluetooth antene
13. Objektiv glavne kamere
14. Lampica kamere
15. Oblast GPS antene
16. Konektor za slušalice*
17. Oblast druge Wi-Fi antene
18. Poklopac slota za nano SIM/memorijsku

karticu
19. Oblast NFC™ detekcije

Vaš uređaj podržava slušalice sa standardnim 3,5 mm 3-pinskim ili 5-pinskim priključkom. Ulaz

za slušalice takođe podržava 4-pinske priključke ako slušalice koriste CTIA standard.