Sony Xperia Z3 Plus - Veličina prikaza

background image

Veličina prikaza

Možete da koristite podešavanje

Veličina prikaza da biste povećali ili smanjili sve

elemente na ekranu, ne samo tekst.

Podešavanje veličine prikaza

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Pristupačnost i tapnite na njih.

3

Da biste podesili željenu veličinu prikaza, tapnite na

Veličina prikaza, a zatim na

skalu.