Sony Xperia Z3 Plus - Veličina fonta

background image

Veličina fonta

Možete da omogućite opciju

Veličina fonta da biste povećali podrazumevanu veličinu

teksta koji se prikazuje na uređaju.

Postavljanje veličine fonta

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Pristupačnost i tapnite na njih.

3

Da biste postavili željenu veličinu fonta, tapnite na

Veličina fonta, a zatim na skalu.