Sony Xperia Z3 Plus - Ispravljanje boje

background image

Ispravljanje boje

Podešavanje ispravljanja boja prilagođava način prikaza boja na ekranu za korisnike koji

ne razlikuju ili teško razlikuju boje.

Omogućavanje ili onemogućavanje korekcije boje

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Pristupačnost > Korekcija boja i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač u odeljku

Korekcija boja.

4

Ako omogućite

Korekcija boja, tapnite na odgovarajuću osetljivost boje.

Korekcija boje je trenutno eksperimentalna funkcija i može uticati na performanse uređaja.

143

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..