Sony Xperia Z3 Plus - Preuzimanje aplikacija iz usluge Google Play™‎

background image

Preuzimanje aplikacija iz usluge Google Play™

Google Play™ je zvanična Google prodavnica na mreži za preuzimanje aplikacija, igara,

muzike, filmova i knjiga. Sadrži i besplatne i plaćene aplikacije. Pre nego što započnete

preuzimanje sa usluge Google Play™, proverite da li imate aktivnu Internet vezu, po

mogućstvu preko Wi-Fi mreže, da biste ograničili troškove razmene podataka.

Da biste koristili Google Play™, potrebno je da imate Google™ nalog. Google Play™ možda

nije dostupan u svim državama ili regionima.

Preuzimanje aplikacije iz usluge Google Play™

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavku

Play Store i tapnite na nju.

3

Pronađite stavku koju želite da preuzmete tako što ćete pregledati kategorije ili

pomoću funkcije pretraživanja.

4

Dodirnite stavku da biste prikazali njene detalje i sledite uputstva da biste dovršili

instalaciju.

Nekim aplikacijama je potreban pristup podacima, postavkama i raznim funkcijama na uređaju

kako bi ispravno radile. Instalirajte samo pouzdane aplikacija i dajte im dozvole. Možete da

pogledate dozvole dodeljene preuzetoj aplikaciji kao i da promenite njihov status tako što ćete

tapnuti na aplikaciju u okviru

Podešavanja > Aplikacije.