Sony Xperia Z3 Plus - Upućivanje poziva

background image

Upućivanje poziva

Poziv možete uputiti ručnim biranjem broja telefona, dodirivanjem broja sačuvanog na

spisku kontakata ili dodirivanjem broja telefona u evidenciji poziva. Možete da koristite i

funkciju pametnog biranja da biste brzo pronašli brojeve sa spiska kontakata i iz

evidencije poziva tako što ćete uneti broj ili ime kontakta i izabrati ga iz predloga koji se

prikažu. Da biste uputili video poziv, možete da koristite aplikaciju za brzu razmenu

poruka i video ćaskanje Hangouts™ na uređaju.

1

Prikaz više opcija

2

Izbrišite broj

3

Numerička tastatura

4

Dugme za pozivanje

Otvaranje numeričke tastature

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku .

3

Ako se numerička tastatura ne pojavljuje, dodirnite stavku .

Biranje broja telefona

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku i tapnite na nju.

3

Ako se prikaže evidencija poziva, tapnite na stavku da biste prikazali numeričku

tastaturu.

4

Unesite broj telefona i tapnite na .

Tapnite na stavku

da biste izbrisali greškom unet broj.

Pozivanje pomoću funkcije pametnog biranja

1

Otvorite numeričku tastaturu.

2

Unesite slova ili brojeve koji odgovaraju kontaktima koje želite da pozovete. Pri

unosu svakog slova ili broja pojavljuje se lista mogućih poklapanja.

3

Dodirnite kontakt kog želite da pozovete.

Upućivanje međunarodnog poziva

1

Otvorite numeričku tastaturu.

2

Dodirnite i zadržite broj 0 dok se ne pojavi znak „+“.

3

Unesite pozivni broj zemlje, pozivni broj grada (bez početnih nula) i broj telefona,

zatim dodirnite stavku .

75

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Dodavanje broja za direktno pozivanje na početni ekran

1

Dodirnite i držite praznu oblast u prikazu

Početni ekran dok uređaj ne počne da

vibrira i pojavi se meni za prilagođavanje.

2

U meniju za prilagođavanje tapnite na stavke

Vidžeti > Prečice.

3

Pomerajte se na listi aplikacija i izaberite

Direktno biranje.

4

Izaberite kontakt i broj koje želite da koristite kao broj za direktno pozivanje.

Prikazivanje ili skrivanje broja telefona

Možete odabrati da prikažete ili sakrijete svoj broj telefona na uređaju primaoca poziva.

Prikazivanje ili skrivanje broja telefona

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavke

Podešavanja > Poziv > Dodatne postavke > ID

pozivaoca.