Sony Xperia Z3 Plus - Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima

background image

Pozivi za pomoć u hitnim slučajevima

Vaš uređaj podržava međunarodne brojeve službi za pomoć u hitnim slučajevima, na

primer 112 ili 911. Ove brojeve možete koristiti da biste pozvali pomoć u hitnim

slučajevima u bilo kojoj zemlji, sa ili bez ubačene SIM kartice, ako ste u dometu mreže.

Pozivanje za pomoć u hitnim slučajevima

1

Otvorite numeričku tastaturu.

2

Unesite broj službe za pomoć u hitnim slučajevima, a zatim dodirnite stavku .

Broj službe za pomoć u hitnim slučajevima možete da pozivate čak i kada SIM kartica nije

ubačena ili kada su svi odlazni pozivi blokirani.

Upućivanje poziva za pomoć u hitnim slučajevima dok je SIM kartica zaključana

1

Tapnite na

HITNI SLUČAJEVI.

2

Unesite broj službe za pomoć u hitnim slučajevima i tapnite na .

Upućivanje hitnog poziva dok je ekran zaključan

1

Ako je aktivan tip zaključavanja ekrana

Prevući, prevucite nagore i tapnite na , a

zatim na da biste prikazali numeričku tastaturu, zatim unesite broj službi za

pomoć u hitnim slučajevima i tapnite na

2

Ako je ekran zaključan pomoću šablona, PIN-a ili lozinke, prevucite nagore i

tapnite na

HITNI SLUČAJEVI, zatim unesite broj službi za pomoć u hitnim

slučajevima i tapnite na .

82

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..