Sony Xperia Z3 Plus - Pametno rukovanje pozivima

background image

Pametno rukovanje pozivima

Dolaznim pozivima možete da rukujete bez dodirivanja ekrana, tako što ćete uključiti

funkciju pametnog rukovanja pozivom. Kad je ta funkcija aktivirana, pozivima možete da

rukujete na sledeće načine:

Odgovaranje: Prinesite aparat uhu.

Odbijanje: Protresite uređaj.

Isključeno zvono: Okrenite uređaj tako da ekran bude okrenut nadole.

Omogućavanje ili onemogućavanje rukovanjem pametnim pozivom

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Poziv i tapnite na njih.

3

Tapnite na

Pam. uprav. pozivom.

4

Tapnite na klizač u okviru

Pam. uprav. pozivom.