Sony Xperia Z3 Plus - Korišćenje evidencije poziva

background image

Korišćenje evidencije poziva

U evidenciji poziva možete prikazati propuštene , primljene i birane pozive.

Otvaranje evidencije poziva

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku i tapnite na nju.

Prikazivanje propuštenih poziva

1

Kada postoje propušteni pozivi, na statusnoj liniji se prikazuje . Prevucite

statusnu liniju nadole.

2

Tapnite na

Propušten poziv.

Pozivanje broja iz evidencije poziva

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku i tapnite na nju. Prikazuje se evidencija poziva.

3

Da biste pozvali broj direktno iz evidencije poziva, tapnite na pored njega. Da

biste uredili broj pre pozivanja, dodirnite i zadržite broj, a zatim tapnite na

Uredi

broj pre pozivanja.

Dodavanje broja iz evidencije poziva u kontakte

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku i tapnite na nju.

3

Tapnite na broj prikazan u evidenciji poziva, a zatim izaberite

Napravi novi kontakt

ili

Dodaj kontaktu.

4

Uredite detalje kontakta, a zatim tapnite na dugme

SAČUVAJ.

Prikaz opcija evidencije poziva

Dok je otvorena evidencija poziva, dodirnite stavku .

Pomoću gorenavedenog uputstva možete da pristupite i opštim podešavanjima poziva.