Sony Xperia Z3 Plus - Garancija, SAR i smernice za upotrebu

background image

Garancija, SAR i smernice za upotrebu

Za informacije o garanciji, SAR-u (Specific Absorption Rate – specifična stopa apsorpcije)

i bezbednosnim smernicama pročitajte Važne informacije koje su obezbeđene u okviru

Podešavanja > O telefonu > Pravne informacije na uređaju.

148

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..