Sony Xperia Z3 Plus - Aplikacija za podršku

background image

Aplikacija za podršku

Koristite aplikaciju za podršku na uređaju da biste pretraživali uputstva za upotrebu,

uputstva za rešavanje problema i pronašli informacije o ažuriranjima softvera i druge

informacije u vezi sa proizvodom.

Pristupanje aplikaciji za podršku

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku i tapnite na nju, a zatim izaberite željenu stavku podrške.

Da biste dobili najbolju dostupnu podršku, povežite se sa internetom kada koristite aplikaciju

za podršku.