Sony Xperia Z3 Plus - Pregled aplikacije Smart Connect

background image

Pregled aplikacije Smart Connect

1

Tapnite da biste prikazali dostupan pribor

2

Tapnite da biste prikazali dostupne događaje

3

Dodavanje događaja

4

Prikaz opcija menija

5

Tapnite da biste aktivirali događaj

6

Tapnite da biste videli detalje događaja

Kreiranje Smart Connect™ događaja

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na

Other > .

2

Ako Smart Connect™ otvarate prvi put, tapnite na

U redu da biste zatvorili uvodni

ekran.

3

Na kartici

Događaji tapnite na .

4

Ako prvi put kreirate događaj, ponovo tapnite na

U redu da biste zatvorili uvodni

ekran.

5

Dodajte uslove pod kojima želite da pokrenete događaj. Uslov može da bude

povezivanje sa priborom, ili određeni vremenski interval, ili oboje.

6

Tapnite na da biste nastavili.

7

Dodajte šta želite da se dogodi kad povežete pribor i po želji postavite druga

podešavanja.

8

Tapnite na da biste nastavili.

9

Postavite ime događaja, a zatim tapnite na

ZAVRŠI.

Da biste dodali Bluetooth® pribor, prvo ga morate upariti sa uređajem.

Uređivanje Smart Connect™ događaja

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.

2

Tapnite na događaj na kartici

Događaji.

3

Ako je događaj isključen, tapnite na klizač da biste ga omogućili.

4

Tapnite na

UREDI DOGAĐAJ, a zatim prilagodite podešavanja na željeni način.

133

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Brisanje događaja

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.

2

Na kartici

Događaji dodirnite i držite događaj koji želite da izbrišete, a zatim tapnite

na

Obriši događaj.

3

Tapnite na

IZBRIŠI da biste potvrdili.

Možete i da tapnete na događaj koji želite da izbrišete, a zatim tapnite na >

Obriši događaj >

IZBRIŠI.

Podešavanje usluge Smart Connect™ da čita dolazne tekstualne poruke

1

Pokrenite aplikaciju Smart Connect™.

2

Tapnite na , a zatim na

Podešavanja.

3

Označite polja za potvrdu pored stavki

Tekst u govor > UKLJUČI

Ako se ova funkcija uključi, sve dolazne poruke će se čitati naglas. Da biste zaštitili svoju

privatnost, možda ćete morati da isključite ovu funkciju ukoliko na primer koristite uređaj na

javnom mestu ili na poslu.