Sony Xperia Z3 Plus - Resetovanje aplikacija

background image

Resetovanje aplikacija

Ako aplikacija prestane da se odaziva ili izazove probleme sa uređajem, možete da je

resetujete ili obrišete podatke iz aplikacije.

Resetovanje željenih podešavanja aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Aplikacije i tapnite na njih.

3

Tapnite na >

Vrati želj. pod. aplikacije, a zatim na stavke > Vrati aplikacije.

Resetovanje željenih podešavanja aplikacije ne briše podatke iz aplikacije sa uređaja.

Brisanje podataka o aplikaciji

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Aplikacije i tapnite na njih.

3

Izaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim tapnite na

Skladište > OBRIŠI PODATKE >

U redu.

Kad obrišete podatke o aplikaciji, podaci za izabranu aplikaciju trajno se brišu sa uređaja.

Opcija za brisanje podataka o aplikaciji nije dostupna za sve aplikacije ili usluge

Brisanje keš memorije aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Aplikacije i tapnite na njih.

3

Izaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim tapnite na

Skladište > OBRIŠI KEŠ.

Opcija za brisanje keš memorije aplikacije nije dostupna za sve aplikacije ili usluge

64

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Brisanje podrazumevanih podešavanja aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Aplikacije i tapnite na njih.

3

Izaberite aplikaciju ili uslugu, a zatim tapnite na

Podrazumevano otvaranje >

OBRIŠI PODRAZUMEV. VREDNOSTI.

Opcija za brisanje podrazumevanog podešavanja aplikacije nije dostupna za sve aplikacije ili

usluge