Sony Xperia Z3 Plus - Režim „Ne uznemiravaj“

background image

Režim „Ne uznemiravaj“

Uređaj ručno možete podesiti na režim „Ne uznemiravaj“ i odrediti koliko dugo će biti u

tom režimu. Takođe, možete unapred podesiti kada će uređaj automatski preći u režim

„Ne uznemiravaj“.

Aktiviranje režima „Ne uznemiravaj“

1

Pomoću dva prsta prevucite statusnu liniju potpuno nadole da biste pristupili tabli

sa brzim podešavanjima.

2

Pronađite stavku i tapnite na nju.

3

Izaberite opciju, a zatim tapnite na stavku

Gotovo.

Brzo prebacivanje između režima „Ne uznemiravaj“/režima vibracije/režima zvuka

1

Pritiskajte taster za pojačavanje ili smanjenje zvuka dok se ne pojavi , ili .

2

Tapnite na

ili za brzo prebacivanje između režima vibracije i režima zvuka. Da

biste aktivirali režim „Ne uznemiravaj“, pritisnite taster za jačinu zvuka nadole dok

ste u režimu vibracije.

60

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Planiranje vremenskih intervala režima „Ne uznemiravaj“

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Ne ometaj> Automatska pravila i tapnite

na njih.

3

Izaberite vreme ili događaj za koje želite da zakažete režim „Ne uznemiravaj“ ili

dodajte novo pravilo.

4

Unesite željeno ime za pravilo, a zatim tapnite na

U redu.

5

Pronađite i dodirnite stavku

Dani i potvrdite izbor u poljima za potvrdu za

relevantne dane, a zatim dodirnite

Gotovo.

6

Da biste prilagodili vreme početka, dodirnite stavku

Vreme početka i izaberite

vrednost, a zatim tapnite na

U redu.

7

Da biste prilagodili vreme završetka, dodirnite stavku

Krajnje vreme i izaberite

vrednost, a zatim dodirnite dugme

U redu. Uređaj ostaje u režimu „Ne

uznemiravaj“ tokom izabranog vremenskog intervala.

Postavljanje izuzetaka za režim „Ne uznemiravaj“

Možete da izaberete kojim tipovima obaveštenja je dozvoljeno da se oglašavaju u režimu

„Ne uznemiravaj“ i možete da filtrirate izuzetke na osnovu toga od koga je stiglo

obaveštenje. Najčešći tipovi izuzetaka obuhvataju:

Događaje i podsetnike

Pozive

Poruke

Alarme

Povezivanje izuzetaka sa određenim tipovima kontakata

1

Na početnom ekranu tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Ne uznemiravaj > Dozvoljeno samo uz

Prioritet i tapnite na njih.

3

Tapnite na

Pozivi ili Poruke.

4

Izaberite opciju.