Sony Xperia Z3 Plus - Pristupanje podešavanjima

background image

Pristupanje podešavanjima

Pogledajte i promenite podešavanja uređaja u meniju „Podešavanja“. Meniju

„Podešavanja“ možete pristupiti sa table za brze postavke i sa ekrana aplikacija.

Otvaranje menija za podešavanja uređaja sa ekrana aplikacija

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavku

Podešavanja i tapnite na nju.

Prikaz informacija o uređaju

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > O telefonu i tapnite na njih.

Aktivacija ekrana pomoću režima dodira za aktiviranje

1

Proverite da li je režim dodira za aktiviranje uključen. Da biste ga uključili, dodirnite

stavke

Podešavanja > Prikaz, a zatim prevucite klizač pored opcije Tapnite za

buđenje nadesno.

2

Dodirnite dvaput ekran.

Otvaranje table za brzo podešavanje

Koristeći dva prsta, prevucite statusnu traku nadole.

Uključivanje lampe

1

Prevucite statusnu liniju nadole pomoću dva prsta.

2

Tapnite na .

Izbor podešavanja koja će biti prikazana na tabli sa brzim podešavanjima

1

Prevucite statusnu liniju skroz nadole, a zatim tapnite na

Uredi.

2

Na traci na vrhu ekrana dodirnite i zadržite ikonu brzog podešavanja koju želite da

dodate, a zatim je prevucite i otpustite u donji deo ekrana.

Promena rasporeda table za brzo podešavanje

1

Prevucite statusnu liniju skroz nadole, a zatim tapnite na

Uredi.

2

Dodirnite i zadržite ikonu, a zatim je premestite na željeni položaj.