Sony Xperia Z3 Plus - Poništavanje buke

background image

Poništavanje buke

Uređaj podržava slušalice sa funkcijom poništavanja buke. Ako sa uređajem koristite

slušalice za poništavanje buke, možete da dobijete mnogo jasniji kvalitet zvuka kad

slušate, na primer, muziku u bučnom okruženju, kao što je autobus, voz ili avion. Ovu

funkciju možete da upotrebite i da biste kreirali tiho okruženje za učenje, rad ili čitanje.

Da bi se obezbedile optimalne performanse, preporučuju se Sony slušalice sa funkcijom

poništavanja buke.

Korišćenje slušalica sa funkcijom poništavanja buke

1

Slušalice sa funkcijom eliminacije buke povežite sa uređajem.

2

Iz prikaza

Početni ekran pronađite stavke > Podešavanja > Zvuk >

Podešavanja pribora > Otkazivanje buke i tapnite na njih, a zatim omogućite

funkciju

Otkazivanje buke tako što ćete tapnuti na klizač.

3

Tapnite na

Tip slušalice i izaberite tip slušalica.

4

Ako želite da

Otkazivanje buke bude omogućena samo tokom reprodukcije

muzike ili video snimka, ili kada je ekran aktivan, tapnite na klizač

Režim uštede

energije da biste omogućili ovu funkciju.

5

Ako želite da

Otkazivanje buke bude omogućena dok su povezane slušalice,

tapnite na klizač

Režim uštede energije da biste onemogućili ovu funkciju.

Kada kupite uređaj, slušalice sa funkcijom poništavanje buke ne moraju da budu u paketu s

uređajem.

Takođe možete da omogućite funkciju

Otkazivanje buke preko table za brzo podešavanje

kada su slušalice sa funkcijom poništavanja buke povezane sa uređajem.

Prilagođavanje podešavanja za bučno okruženje

1

Proverite da li su sa uređajem povezane slušalice sa funkcijom poništavanja buke.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Zvuk > Podešavanja pribora > Otkazivanje

buke > Okruženje buke i tapnite na njih.

4

Izaberite odgovarajući tip bučnog okruženja, a zatim tapnite na

OK.