Sony Xperia Z3 Plus - Čuvar ekrana

background image

Čuvar ekrana

Podesite interaktivni čuvar ekrana koji automatski prikazuje boje, fotografije ili projekciju

slajdova dok je uređaj na bazi ili punjaču, a ekran u stanju mirovanja.

Na uređaju koji koristi više korisnika, svaki korisnik može da ima zasebna podešavanja za

čuvar ekrana.

Omogućavanje ili onemogućavanje čuvara ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Prikaz > Čuvar ekrana i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač da biste omogućili ili onemogućili funkciju.

Izbor sadržaja za čuvar ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Prikaz > Čuvar ekrana i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač da biste omogućili funkciju.

4

Izaberite šta želite da se prikaže kad je čuvar ekrana aktivan.

Ručno pokretanje čuvara ekrana

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Prikaz > Čuvar ekrana i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač da biste omogućili funkciju.

4

Da biste odmah aktivirali čuvar ekrana, tapnite na , a zatim na

Započni odmah.