Sony Xperia Z3 Plus - Prepoznavanje muzike uz TrackID™‎

background image

Prepoznavanje muzike uz TrackID™

Koristite uslugu TrackID™ za prepoznavanje muzike da biste identifikovali pesmu koju

čujete u svom okruženju. Samo snimite kratak uzorak pesme i za nekoliko sekundi ćete

dobiti informacije o izvođaču, naslovu i albumu. Možete da kupujete pesme

identifikovane pomoću TrackID™ tehnologije i da prikazujete TrackID™ tabele kako biste

videli šta traže TrackID™ korisnici širom sveta. Za najbolje rezultate koristite TrackID™ u

oblastima u kojima nema buke.

1

Tapnite na da biste otvorili meni TrackID™ početnog ekrana

2

Prikaz istorije prethodnih pretraga

3

Istražite najpopularnije numere, popularne liste pesama, nove pesme i još mnogo toga

4

Pregled onoga što drugi prate

5

Pretraživanje numera, albuma i izvođača

6

Identifikovanje muzike koju slušate

TrackID™ aplikacija i neke funkcije TrackID™ usluge možda nisu podržane u svim zemljama ili

regionima ili od strane svih mreža ili operatera mreža. Aplikacija TrackID™ se može povezati sa

uslugama za striming muzike dostupnim u vašoj zemlji.

Identifikovanje muzike pomoću TrackID™ tehnologije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i dodirnite stavku

TrackID™, a zatim držite uređaj blizu izvora muzike.

3

Tapnite na . Ako usluga TrackID™ prepozna pesmu, rezultati se pojavljuju na

ekranu.

Da biste se vratili na početni ekran aplikacije

TrackID™, tapnite na .

Prikazivanje informacija o izvođaču za pesmu

1

Kada aplikacija

TrackID™ prepozna pesmu, rezultat se prikazuje na TrackID™

početnom ekranu.

2

Pomerite se do rezultata koji želite da prikažete i dodirnite ga da biste ga otvorili.

Brisanje pesme iz istorije numera

1

Otvorite aplikaciju

TrackID™, a zatim potražite pesmu koju želite da izbrišete.

2

Dodirnite i držite ekran da bi se pojavilo .

3

Tapnite na .

100

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Korišćenje usluge TrackID™ LIVE

Uslugu TrackID™ LIVE možete koristiti da biste u realnom vremenu UŽIVO videli numere

iz celog sveta.

Otvorite aplikaciju

TrackID™, a zatim tapnite na karticu UŽIVO.

Možete da promenite brzinu preuzimanja numera, kao i da isključite ili ponovo uključite

preglede pesama.