Sony Xperia Z3 Plus - Meni „Muzika“

background image

Meni „Muzika“

Meni „Muzika“ vam pruža pregled svih pesama na uređaju. Odatle možete upravljati

svojim albumima i listama pesama.

1

Vraćanje na početni ekran aplikacije Muzika

2

Prikaz trenutnog redosleda reprodukovanja

3

Pretraga svih lista pesama

4

Pretraga svih izvođača

5

Pretraga svih albuma

6

Pretraga svih pesama

7

Pretraga svih žanrova

8

Pretraga svih fascikli

9

Reprodukcija deljene muzičke datoteke na drugom uređaju

10 Pregled svih datoteka na koje ste se pretplatili ili koje ste preuzeli u aplikaciji „Podkast“

11 Otvaranje menija sa podešavanjima za aplikaciju „Muzika“

12 Otvaranje menija podrške za aplikaciju „Muzika“

Otvaranje menija „Muzika“

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na .

Povratak na početni ekran aplikacije „Muzika“

Dok je otvoren meni „Muzika“, tapnite na

Početak ili jednostavno tapnite na ekran

sa desne strane menija.

Brisanje pesme

1

Iz menija „Muzika“ potražite pesmu koju želite da izbrišete.

2

Dodirnite i zadržite naslov pesme, a zatim na listi koja se prikaže tapnite na

Izbriši

iz skladišta.

3

Tapnite na

IZBRIŠI da biste potvrdili.

Ne možete da izbrišete pesmu koja se trenutno reprodukuje.