Sony Xperia Z3 Plus - Povezivanje uređaja sa USB priborom

background image

Povezivanje uređaja sa USB priborom

Možete da koristite USB host adapter za povezivanje vašeg uređaja sa USB priborom

kao što su uređaji za masovno skladištenje podataka ili miševi. Ako USB uređaj ima

micro USB konektor, USB host adapter nije neophodan. USB host adapteri se prodaju

odvojeno. Sony ne garantuje da vaš uređaj podržava sav USB pribor.

Ovaj uređaj ima USB port bez poklopca. Ako vaš uređaj bude izložen vodi, pre priključivanja

USB kabla proverite da li je USB port potpuno suv.

127

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..