Sony Xperia Z3 Plus - NFC

background image

NFC

Koristite Near Field Communication (NFC) za deljenje podataka sa drugim uređajima, kao

što su video zapisi, fotografije, adrese veb stranica, muzičke datoteke ili kontakti. NFC

možete koristiti i za skeniranje oznaka koje pružaju dodatne informacije o proizvodima i

uslugama, kao i oznaka koje aktiviraju određene funkcije na uređaju.
NFC je bežična tehnologija maksimalnog dometa od jednog centimetra, tako da se

uređaji koji razmenjuju podatke moraju držati jedan blizu drugog. Pre korišćenja NFC

funkcije, prvo je morate uključiti i ekran uređaja mora da bude aktivan.
Oblast NFC prepoznavanja nalazi se na zadnjem delu uređaja. Držite svoj uređaj blizu

drugog uređaja ili NFC čitača tako da se oblasti NFC prepoznavanja jednog i drugog

uređaja dodiruju.

Usluga NFC možda nije dostupna u svim državama ili regionima. Koristeći određene aplikacije,

neke NFC funkcije mogu da budu omogućene čak i kada je uređaj isključen. Imajte na umu da

ovu funkciju ne podržavaju svi uređaji.

Omogućavanje ili onemogućavanje NFC funkcije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač

NFC.

128

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Deljenje kontakta sa drugim uređajem putem funkcije NFC

1

Proverite da li je na oba uređaja uključena funkcija NFC i da li su oba ekrana

aktivna i otključana.

2

Da biste prikazali kontakte, idite na

Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite

na .

3

Tapnite na kontakt koji želite da podelite.

4

Držite svoj uređaj i uređaj koji prima datoteku jedan pored drugog kako bi se

oblasti NFC prepoznavanja oba uređaja dodirivale. Kada se uređaji povežu,

pojaviće se sličica kontakta.

5

Tapnite na sličicu da biste pokrenuli prenos.

6

Kada se prenos završi, kontakt informacije su sačuvane na prijemnom uređaju i

prikazuju se na njegovom ekranu.

Deljenje muzičke datoteke sa drugim uređajem putem funkcije NFC

1

Proverite da li vaš uređaj i uređaj primalac imaju uključenu NFC funkciju i da li su

oba ekrana aktivna i otključana.

2

Da biste otvorili aplikaciju „Muzika“, tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

3

Izaberite muzičku kategoriju i pronađite numeru koju želite da podelite.

4

Tapnite na numeru da biste je reprodukovali. Zatim možete tapnuti na da biste

pauzirali numeru. Prenos radi bez obzira na to da li se numera reprodukuje ili je

pauzirana.

5

Proverite da li se numera prikazuje preko celog ekrana.

6

Držite svoj uređaj i uređaj koji prima datoteku jedan pored drugog kako bi se

oblasti NFC prepoznavanja oba uređaja dodirivale. Kad se uređaji povežu,

pojaviće se sličica numere.

7

Tapnite na sličicu da biste pokrenuli prenos.

8

Kada se prenos završi, muzička datoteka se čuva na prijemnom uređaju.

9

Da biste prikazali muzičku datoteku, dvaput tapnite na statusnu liniju kako biste

otvorili tablu sa obaveštenjima, a zatim tapnite na

Prebacivanje je dovršeno.

Deljenje fotografije ili video zapisa sa drugim uređajem putem funkcije NFC

1

Proverite da li je na oba uređaja uključena funkcija NFC i da li su oba ekrana

aktivna i otključana.

2

Da biste prikazali fotografije i video zapise na uređaju, idite na

Početni ekran,

tapnite na , a zatim pronađite stavku

Album i tapnite na nju.

3

Tapnite na fotografiju ili video koje želite da delite.

4

Držite svoj uređaj i uređaj koji prima datoteku jedan pored drugog kako bi se

oblasti NFC prepoznavanja oba uređaja dodirivale. Kada se uređaji povežu,

pojaviće se sličica fotografije ili video zapisa.

5

Tapnite na sličicu da biste pokrenuli prenos.

6

Kada se prenos završi, fotografija ili video su sačuvani na prijemnom uređaju.

Deljenje veb adrese sa drugim uređajem putem funkcije NFC

1

Proverite da li je na oba uređaja uključena funkcija NFC i da li su oba ekrana

aktivna i nezaključana.

2

Iz prikaza

Početni ekran tapnite na .

3

Da biste otvorili veb pregledač, pronađite i tapnite na .

4

Učitajte veb stranicu koju želite da podelite.

5

Držite svoj uređaj i uređaj koji prima datoteku jedan pored drugog kako bi se

oblasti NFC prepoznavanja oba uređaja dodirivale. Kad se uređaji povežu,

pojaviće se sličica veb stranice.

6

Tapnite na sličicu da biste pokrenuli prenos.

7

Kada se prenos završi, veb stranica se prikazuje na ekranu uređaja primaoca.

Skeniranje NFC oznaka

Vaš uređaj može skenirati različite tipove NFC oznaka radi prijema dodatnih informacija

kao što je veb adresa. Na primer, on može skenirati ugrađene oznake na posteru, bilbord

reklami ili pored proizvoda u prodavnici.

129

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Skeniranje NFC oznake

1

Proverite da li je na vašem uređaju uključena funkcija NFC i da li je ekran aktivan i

otključan.

2

Postavite uređaj iznad oznake tako da je zona NFC detekcije na vašem uređaju

dodiruje. Uređaj skenira oznaku i prikazuje izabrani sadržaj. Tapnite na sadržaj

oznake da biste je otvorili.

Povezivanje sa uređajem koji podržava NFC

Uređaj možete povezati sa drugim uređajima koji podržavaju NFC i koje pravi Sony, kao

što su zvučnik ili slušalica. Pri uspostavljanju ovakvog tipa veze, potražite dodatne

informacije u uputstvu za upotrebu kompatibilnog uređaja.

Da bi povezivanje uspelo, možda ćete morati da aktivirate Wi-Fi ili Bluetooth® na oba uređaja.