Sony Xperia Z3 Plus - Bežično preslikavanje ekrana uređaja na televizoru

background image

Bežično preslikavanje ekrana uređaja na televizoru

Funkciju preslikavanja ekrana možete koristiti da biste ekran uređaja prikazali na

televizoru ili drugom velikom ekranu bez povezivanja kablom. Wi-Fi Direct® tehnologija

kreira bežičnu vezu između dva uređaja, tako da možete da se opustite i uživate u

omiljenim fotografijama sedeći na kauču. Ovu funkciju možete da koristite i za slušanje

muzike sa uređaja preko zvučnika televizora.

Kad koristite preslikavanje ekrana, na kvalitet slike ponekad mogu negativno uticati smetnje sa

drugih Wi-Fi mreža.

124

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Preslikavanje ekrana uređaja na ekran televizora

1

TV: Pratite uputstvo za upotrebu televizora da biste uključili funkciju preslikavanja

ekrana.

2

Uređaj: Na ekranu Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Veza sa uređajima > Preslikavanje ekrana i

tapnite na njih.

4

Tapnite na

POKRENI.

5

Tapnite na

U redu i izaberite uređaj.

Televizor mora da podržava preslikavanje ekrana zasnovano na tehnologiji Wi-Fi CERTIFIED
Miracast

da bi ova funkcija radila. Ako televizor ne podržava preslikavanje ekrana, možda

ćete morati zasebno da kupite adapter za bežični prenos slike. Takođe, prilikom korišćenja

preslikavanja ekrana nemojte prekrivati oblast Wi-Fi antene uređaja.

Zaustavljanje preslikavanja ekrana između uređaja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Veza sa uređajima > Preslikavanje ekrana i

tapnite na njih.

3

Tapnite na

Prekini vezu, a zatim na U redu.