Sony Xperia Z3 Plus - Pretraživanje i pregledanje kontakata

background image

Pretraživanje i pregledanje kontakata

1 Traženje kontakata

2 Uređivanje i prikaz medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim slučajevima

3 Prikaz više opcija

4 Kartice „Omiljeno“ i „Svi kontakti“

5 Prikaz detalja o kontaktu

6 Upotreba klizača za prebacivanje na kontakte koji počinju izabranim slovom

7 Dodavanje kontakta

Traženje kontakta

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na stavku i unesite broj telefona, ime ili druge informacije u polje

Pronađite kontakte. Lista rezultata se filtrira dok unosite svaki znak.

Izbor kontakata za prikaz u aplikaciji za kontakte

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na stavku

Kontakti za prikaz.

3

Na listi koja se prikaže izaberite željenu opciju. Ako ste sinhronizovali kontakte sa

nalogom za usklađivanje, taj nalog se prikazuje na listi.

4

Da biste dodatno proširili listu opcija, tapnite na

Prilagodi, izaberite odgovarajuću

padajuću listu i označite ili uklonite oznaku iz željenih polja.

5

Kada završite, tapnite na

OK.