Sony Xperia Z3 Plus - Opšte postavke za kameru

background image

Opšte postavke za kameru

Režimi snimanja

Prevlačite prstom po ekranu da biste izabrali željeni režim snimanja ili listu aplikacija.

Ručno

Ručno prilagodite podešavanja kamere kao što su rezolucija, balans bele boje i ISO.

Vrhunski automatski

Optimizujte podešavanja tako da odgovaraju svakoj sceni.

Video kamera

Ručno prilagodite podešavanja video zapisa kao što je rezolucija i režim fokusa.

Aplikacije za kameru

Ručno izaberite aplikacije kamere.

Aplikacije kamere

Sound Photo

Snimajte fotografije sa zvukom u pozadini.

AR efekat

Snimajte fotografije ili video snimke sa virtuelnim scenama i likovima.

Kreativni efekat

Primenjujte efekte na fotografije ili video snimke.

Panoramsko snimanje

104

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Snimajte širokougaone i panoramske fotografije.

Lice na slici

Snimajte fotografije istovremenim korišćenjem prednje i zadnje kamere.

Stil portreta

Snimajte fotografije uz stilove portreta u realnom vremenu.

Timeshift video

Snimajte video snimke sa velikim brojem slika u sekundi i primenjujte efekte

usporenog kretanja.

4K video

Snimite video snimke sa 4K ultravisokom definicijom.

Timeshift burst

Pronađite najbolju fotografiju iz niza slika.

Višestruka kamera

Snimajte istu scenu iz više uglova na jednom ekranu.

AR maska

Koristite druga lica da biste maskirali svoje.

Sweep Panorama

Možete snimati panoramske fotografije sa širokim uglom posmatranja iz horizontalnog ili

vertikalnog pravca u jednostavnom pokretu pritiska i prevlačenja.

Snimanje panoramske fotografije

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali

, a zatim izaberite .

3

Da biste izabrali pravac snimanja, tapnite na

.

4

Pritisnite taster kamere i polako i stabilno pomerajte kameru u pravcu kretanja koji

je prikazan na ekranu.

Stil portreta

Funkciju Stil portreta možete da koristite da biste primenili efekte za doterivanje

fotografija portreta dok ih snimate i dobili najbolje rezultate. Možete da koristite i

podešavanje

Čarobni zrak da biste dodali efekat reflektora za oči.

Korišćenje funkcije stila portreta

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali

, a zatim izaberite .

3

Da biste prikazali sve stilove, tapnite na ime stila koji je trenutno izabran, na primer

Mehurići.

4

Da biste dodali još stilova, tapnite na

Više.

5

Izaberite stil koji želite da primenite, a zatim tapnite na da biste snimili

fotografiju.

Korišćenje funkcije Magic beam

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali

, a zatim tapnite na > .

3

Da biste primenili efekat reflektora u oku, izaberite prilagođeni obrazac.

AR efekat

Možete da primenite AR (augmented reality - proširena stvarnost) efekte na svoje

fotografije i tako ih učinite zabavnijim. Kada koristite kameru, ovo podešavanje vam

omogućava da integrišete 3D scene u vaše fotografije ili video zapise. Jednostavno

izaberite željenu scenu i podesite njen položaj u viziru.

105

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Vremenski pomereni video zapisi

Video zapise možete da snimate velikom brzinom kadrova od 120 kadrova u sekundi, a

zatim primenite efekte kako biste mogli da usporeno reprodukujete delove video zapisa ili

ceo video.

Lice na slici

Režim „Lice na slici“ možete da koristite za istovremeno uključivanje prednje i glavne

kamere, da biste snimili sopstvenu fotografiju zajedno sa subjektom.

Timeshift burst

Kamera snima niz od 61 fotografije u roku od dve sekunde – jedna sekunda pre nego što

dodirnete dugme kamere na ekranu i jedna sekunda posle toga. Kako biste mogli da se

vratite i pronađete savršenu sliku.

Korišćenje aplikacije Timeshift burst

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali

, a zatim izaberite .

3

Snimajte fotografije. Snimljene fotografije se pojavljuju u prikazu sličica.

4

Listajte kroz sličice i izaberite fotografiju koju želite da sačuvate, a zatim tapnite na

.

Režim višestruke kamere

Režim višestruke kamere vam omogućava da snimite fotografiju ili video zapis koji

kombinuju različite uglove iz dva različita izvora. Na ekranu uređaja pojavljuju se prikazi sa
dve kamere – jedan s kamere vašeg uređaja i drugi sa povezanog Xperia

®

uređaja ili

Sony kamere koja podržava tehnologije NFC i Wi-Fi Direct

®

.

Ako ste na nekom koncertu, na primer, i želite da snimite fotografiju ili video zapis koji

kombinuju prikaz benda iz jednog ugla i publike iz drugog, možete da koristite režim

višestruke kamere da biste postigli najbolji efekat.
Režim višestruke kamere možete da podesite koristeći NFC, koji pokreće uparivanje dva
uređaja koristeći tehnologiju Wi-Fi Direct

®

.

Korišćenje režima višestruke kamere

1

Uključite NFC funkciju na oba uređaja koja želite da povežete.

2

Aktivirajte kameru na svom uređaju.

3

Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali

, a zatim izaberite .

4

Na ekranima oba uređaja tapnite na .

5

Međusobno dodirnite zone NFC otkrivanja na oba uređaja. Trebalo bi da se dva
uređaja sada povežu pomoću tehnologije Wi-Fi Direct

®

.

6

Kad se uređaji povežu, na ekranu uređaja pojavljuju se ekrani dve kamere – jedan

sa kamere vašeg uređaja, a drugi sa kamere povezanog uređaja.

7

Da biste prerasporedili prikaze sa kamera ili im promenili oblik, tapnite na

.

8

Kad završite sa uređivanjem i budete spremni da uhvatite konačnu kombinovanu

fotografiju ili video, tapnite na

Gotovo > .

AR maska

Koristite funkciju AR maske da biste na selfi lica stavili masku sa crtama lica druge osobe

ili životinje. Na primer, možete da spojite svoje lice sa licem prijatelja da biste napravili

zabavni hibridni selfi.

106

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Korišćenje funkcije AR maske

1

Aktivirajte kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da biste pronašli

, a zatim izaberite .

3

Usmerite kameru prema licu a zatim izaberite masku koju želite da primenite.

4

Da biste napravili fotografiju, prvo tapnite na da biste sakrili sve maske, a zatim

tapnite na .

5

Da biste ponovo prikazali sve tipove maski, pronađite lice na obojenom ramu koji

se pojavljuje u viziru kamere, a zatim tapnite na .

Preuzimanje aplikacija za kameru

Možete da preuzmete besplatne ili plaćene aplikacije za kameru sa lokacije Google

Play™, iz drugih izvora. Pre nego što započnete preuzimanje, proverite da li imate

aktivnu Internet vezu, po mogućstvu preko Wi-Fi mreže, da biste ograničili troškove

razmene podataka.

Preuzimanje aplikacija za kameru

1

Otvorite aplikaciju za kameru.

2

Prevucite prstom preko ekrana da biste izabrali

, a zatim tapnite na .

3

Izaberite aplikaciju koju želite da preuzmete, a zatim pratite uputstva da biste

dovršili instalaciju.

Automatsko prepoznavanje lica

Kamera automatski otkriva lica i označava ih pomoću okvira. Obojeni okvir prikazuje koje

lice je izabrano za fokusiranje. Fokus je podešen na lice najbliže centru kamere. Takođe,

možete da tapnete na jedan od okvira da biste izabrali koje lice treba da bude u fokusu.

Automatsko snimanje (video)

Uključite automatsko snimanje da biste automatski snimali slike pomoću neke od

dolenavedenih opcija.

Smile Shutter

Koristite Smile Shutter™ tehnologiju za fotografisanje nasmejanog lica. Kamera otkriva do pet lica i bira jedno

lice za prepoznavanje osmeha i autofokus. Kada se izabrano lice nasmeši, kamera ga automatski fotografiše.

Isključeno

Kada je automatsko snimanje isključeno, fotografije možete da snimate pomoću okidača ili tastera kamere.

Uključivanje funkcije Smile Shutter™

1

Aktivirajte kameru.

2

Tapnite na .

3

Pronađite stavke

Automatsko snimanje > Smile Shutter i tapnite na njih.

4

Kada je kamera otvorena i

Smile Shutter je uključen, usmerite kameru na

subjekat. Kamera bira na koje će lice postaviti fokus.

5

Izabrano lice se pojavljuje unutar obojenog okvira i fotografija se automatski snima

čim uređaj prepozna lice.

6

Ako se ne otkrije osmeh, možete da pritisnete taster kamere do kraja da biste

fotografiju snimili ručno.

Čuvanje geografske lokacije fotografije

Omogućite funkciju čuvanja lokacije da biste dodali geografsku lokaciju fotografijama –

tako čuvate približnu geografsku lokaciju prilikom slikanja. Geografska lokacija se

utvrđuje pomoću bežičnih mreža i GPS tehnologije.
Kada se pojavi na ekranu kamere, čuvanje lokacije je uključeno, ali geografski položaj

nije pronađen. Kada se pojavi , čuvanje lokacije je uključeno i geografska lokacija je

dostupna, tako da geografska lokacija može da se doda na fotografiju. Ako se nijedan

od ova dva simbola ne pojavi, čuvanje lokacije je onemogućeno.

107

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uključivanje geografskog označavanja

1

Aktivirajte kameru.

2

Tapnite na .

3

Tapnite na

Još, a zatim na klizač pored Čuvanje lokacije da biste omogućili ili

onemogućili funkciju.

4

Ako omogućite geografsko označavanje, biće vam zatraženo da omogućite

usluge lokacije ako ih niste omogućili ranije. Tapnite na

OK, a zatim na klizač

Lokacija.

Snimanje dodirom

Uz snimanje dodirom jednostavno tapnite bilo gde na ekranu kamere da biste napravili

fotografiju.

Uključeno

Samo prednja kamera

Isključeno

Linije mreže

Linije mreže možete da koristite kao vizuelnu pomoć prilikom snimanja kako biste našli

odgovarajuću kompoziciju za svoju fotografiju.

Linije mreže se prikazuju samo na ekranu kamere prilikom snimanja, a ne pojavljuju se na

završnoj fotografiji.

Automatski pregled fotografija

Možete odabrati da pregledate fotografije odmah po snimanju.

Uključeno

Kada snimite fotografiju, njen pregled se na 3 sekunde pojavljuje u donjem desnom uglu ekrana.

Samo prednja kamera

Kada snimite fotografiju prednjom kamerom, njen pregled se na 3 sekunde pojavljuje u donjem desnom uglu

ekrana.

Isključeno

Fotografija ili video zapis se čuva posle snimanja i ne pojavljuje se pregled.

Korišćenje tastera za jačinu zvuka kao

Možete odabrati kako želite da koristite taster za jačinu zvuka prilikom snimanja

fotografija.

Zumiraj

Koristite taster za jačinu zvuka za uvećavanje ili umanjivanje prikaza.

Jačina zvuka

Koristite taster za jačinu zvuka za podešavanje jačine zvuka za obaveštenja, zvona i muzike.

Blenda

Koristite taster za jačinu zvuka za snimanje fotografija.

Zvuk

Kad fotografišete ili započnete snimanje video zapisa, kamera se oglasi zvukom okidača.

Ako koristite samostalni tajmer, on će se oglasiti nizom bipova kojima označava

odbrojavanje. Možete odabrati da uključite ili isključite te zvukove.

Skladištenje podataka

Možete izabrati da podatke sačuvate na prenosivu SD karticu ili u internoj memoriji

uređaja.

108

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Unutrašnje skladište

Fotografije ili video zapisi se čuvaju u memoriji uređaja.

SD kartica

Fotografije ili video zapisi se čuvaju na SD kartici.

Brzo pokretanje

Koristite podešavanja za brzo pokretanje da biste pokrenuli kameru kada je ekran

zaključan.

Samo pokreni

Kada je ova postavka aktivirana, možete da pokrenete kameru kada je ekran zaključan tako što ćete pritisnuti

i držati taster „Kamera“.

Pokreni i snimi

Kada je ova postavka aktivirana, možete da pokrenete kameru i automatski snimite fotografiju kada je ekran

zaključan tako što ćete pritisnuti i držati taster „Kamera“.

Pokreni i snimi video

Kada je ova postavka aktivirana, možete da pokrenete kameru i da započnete snimanje video zapisa kada je

ekran zaključan tako što ćete pritisnuti i držati taster „Kamera“.

Isključeno

Prilagođavanje boje i osvetljenosti

1

Aktivirajte kameru.

2

Tapnite na >

Boja i osvetljenost.

3

Prevucite klizače u željeni položaj da biste prilagodili boju i svetlinu.

Ovo podešavanje je dostupno samo u vrhunskom automatskom režimu i režimu video kamere.

Balans bele boje

Ovo podešavanje, koje je dostupno samo u režimu snimanja

Ručno, podešava balans

boje prema uslovima svetla. Ono vam takođe omogućava da ručno podesite ekspoziciju

u opsegu od -2,0 EV do +2,0 EV. Na primer, možete da povećate osvetljenost slike ili

smanjite opštu ekspoziciju dodirivanjem kontrola plus ili minus po potrebi kada se prikaže

ikona za podešavanje balansa belog .

Automatski

Automatski prilagođava balans boje prema uslovima osvetljenja.

Žarko

Podešava balans boje za uslove toplog osvetljenja, na primer, pod svetlom sijalica.

Fluorescentno

Prilagođava balans boje za fluorescentno osvetljenje.

Dnevna svetlost

Prilagođava balans boje za uslove svetlog otvorenog prostora.

Oblačno

Prilagođava balans boje za oblačno vreme.