Sony Xperia Z3 Plus - Virtuelne privatne mreže (VPN-ovi)

background image

Virtuelne privatne mreže (VPN-ovi)

Koristite uređaj da biste se povezali na virtuelne privatne mreže (VPN-ove) koje vam

omogućavaju da sa javne mreže pristupite resursima u bezbednoj lokalnoj mreži. Na

primer, VPN veze najčešće koriste korporacije i obrazovne institucije za korisnike koji

moraju da pristupe intranet mrežama i drugim internim uslugama dok su izvan interne

mreže, na primer dok putuju.
VPN veze mogu da budu podešene na mnogo načina, u zavisnosti od mreže. Neke

mreže možda zahtevaju da prenesete i instalirate bezbednosni sertifikat na uređaj.

Obratite se administratoru mreže preduzeća ili organizacije da biste dobili detaljne

informacije o načinu podešavanja veze sa virtuelnom privatnom mrežom.

Ako koristite uređaj kao jedan od više korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj., primarni

korisnik da biste prilagodili podešavanja za VPN .

Dodavanje virtuelne privatne mreže

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > VPN i tapnite na njih.

3

Tapnite na .

4

Izaberite tip VPN-a za dodavanje.

5

Unesite podešavanja VPN-a.

6

Tapnite na

SAČUVAJ.

Povezivanje sa virtuelnom privatnom mrežom

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > VPN i tapnite na njih.

3

Na listi dostupnih mreža tapnite na VPN sa kojim želite da se povežete.

4

Unesite tražene informacije.

5

Tapnite na

Poveži.

Prekidanje veze sa virtuelnom privatnom mrežom

1

Dvaput tapnite na statusnu liniju da biste otvorili tablu za obaveštenja.

2

Tapnite na obaveštenje da biste isključili VPN vezu.

56

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..