Sony Xperia Z3 Plus - Izbor mobilnih mreža

background image

Izbor mobilnih mreža

Vaš uređaj se automatski prebacuje između mobilnih mreža u zavisnosti od toga koje su

mobilne mreže dostupne na mestu na kojem se nalazite. Takođe, možete ručno podesiti

da uređaj koristi određeni režim mobilne mreže, na primer WCDMA ili GSM.
Na statusnoj traci prikazuju se različite ikone statusa, u zavisnosti od tipa ili režima mreže

sa kojom ste povezani. Pogledajte članak

Ikone statusa

na stranici 34 da biste videli

kako izgledaju različite ikone statusa.

Izbor režima mreže

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Mobilne mreže i tapnite na njih.

3

Tapnite na

Željeni tip mreže i izaberite režim mreže.

Ručni izbor druge mreže

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Još > Mobilne mreže > Mrežni

operateri.

3

Tapnite na

Režim pretrage, a zatim izaberite Ručno.

4

Izaberite mrežu.

Ako ručno izaberete mrežu, uređaj neće tražiti druge mreže, čak i ako se nađete izvan dometa

ručno izabrane mreže.

55

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Aktiviranje automatskog izbora mreže

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Još > Mobilne mreže > Mrežni

operateri.

3

Tapnite na

Režim pretrage, a zatim izaberite Automatski.