Sony Xperia Z3 Plus - Deljenje mobilne veze za prenos podataka

background image

Deljenje mobilne veze za prenos podataka

Svoju mobilnu vezu podataka možete deliti sa drugim uređajima na nekoliko načina:

USB povezivanje računara sa internetom putem mobilnog telefona – delite mobilnu vezu

podataka sa jednim računarom pomoću USB kabla.

Bluetooth® povezivanje računara sa internetom putem mobilnog telefona – delite

mobilnu vezu podataka sa najviše četiri druga uređaja putem Bluetooth® tehnologije.

Prenosni hotspot – preko Wi-Fi mreže delite mobilnu vezu podataka sa najviše 10 drugih

uređaja istovremeno, uključujući uređaje koji podržavaju WPS tehnologiju.

Deljenje veze za prenos podataka pomoću USB kabla

1

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla koji ste dobili uz uređaj.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot i tapnite

na njih.

4

Tapnite na klizač

Ograničavanje USB-a, a zatim na OK ako se to od vas zatraži.

Kad se povežete, na statusnoj liniji prikazuje se .

5

Da biste prestali da delite vezu za prenos podataka, tapnite na klizač

Ograničavanje USB-a ili isključite USB kabl.

Nije moguće istovremeno deliti vezu za prenos podataka uređaja i SD kartice preko USB kabla.

Deljenje mobilne veze za prenos podataka sa drugim Bluetooth® uređajem

1

Proverite da li su vaš uređaj i Bluetooth® uređaj međusobno upareni i da je

mobilna razmena podataka aktivirana na vašem uređaju.

2

Uređaj: Na ekranu Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot, tapnite

na njih, a zatim tapnite na klizač

Bluetooth Internet veza da biste omogućili

funkciju.

4

Bluetooth® uređaj: Podesite uređaj tako da vezu sa mrežom dobija preko

Bluetooth® funkcije. Ako je uređaj računar, pogledajte odgovarajuća uputstva da

biste dovršili podešavanje. Ako uređaj koristi operativni sistem Android™, tapnite

na ikonu podešavanja pored imena uređaja sa kojim je uparen u okviru

Podešavanja > Bluetooth > Upareni uređaji, a zatim potvrdite izbor u polju za

potvrdu

Pristup internetu.

5

Uređaj: Sačekajte da se pojavi na statusnoj traci. Kada se ovo prikaže,

podešavanje je završeno.

6

Da biste onemogućili funkciju, tapnite ponovo na klizač

Bluetooth Internet veza.

Funkcija

Bluetooth Internet veza se isključuje svaki put kada isključite uređaj ili funkciju

Bluetooth®.

53

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Korišćenje uređaja u vidu prenosne Wi-Fi pristupne tačke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot i tapnite

na njih.

3

Tapnite na

Podešavanja prenosnog hotspota > Konfiguriši hotspot.

4

Unesite informacije za

Ime mreže (SSID).

5

Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje

Bezbednost. Ako je potrebno,

unesite lozinku.

6

Tapnite na stavku

SAČUVAJ.

7

Tapnite na , a zatim na klizač

Prenosni hotspot da biste omogućili funkciju.

8

Ako se zatraži, dodirnite dugme

OK da biste potvrdili. se pojavljuje na statusnoj

traci kada se aktivira prenosna Wi-Fi pristupna tačka.

Dozvola za korišćenje mobilne veze podataka od strane WPS uređaja

1

Proverite da li uređaj funkcioniše kao prenosni hotspot.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot >

Podešavanja prenosnog hotspota i tapnite na njih.

4

U odeljku

Konfiguriši hotspot proverite da li je prenosni hotspot zaštićen lozinkom.

5

Omogućite opciju

Može da se otkrije, ako je onemogućena.

6

Tapnite na

WPS Push taster, a zatim pratite odgovarajuća uputstva. U

suprotnom, tapnite na stavke >

WPS PIN stavka, a zatim unesite PIN koji se

pojavljuje na WPS-podržanom uređaju.

Preimenovanje ili zaštita mobilnog hotspota

1

Na ekranu Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Još > Povezivanje i prenosni hotspot i tapnite

na njih.

3

Tapnite na

Podešavanja prenosnog hotspota > Konfiguriši hotspot.

4

Unesite informacije za

Ime mreže (SSID).

5

Da biste izabrali tip bezbednosti, tapnite na polje

Bezbednost.

6

Ako je potrebno, unesite lozinku.

7

Tapnite na

SAČUVAJ.