Sony Xperia Z3 Plus - Prikazivanje fotografija na mapi

background image

Prikazivanje fotografija na mapi

Dodavanje informacija o lokaciji fotografijama naziva se „geografsko označavanje“. Na

primer, možete da gledate i označite fotografije na mapi i pokažete prijateljima i porodici

gde ste bili kada ste snimili određenu fotografiju. Više informacija potražite u članku

Čuvanje geografske lokacije fotografije

na stranici 107.

119

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Prikaz fotografija sa geografskim oznakama u prikazu globusa

2

Pretraživanje lokacije na mapi

3

Prikaz opcija menija

4

Dvaput tapnite da biste uvećali. Primaknite prste da biste umanjili. Prevucite da biste prikazali različite

delove mape

5

Grupa fotografija ili video snimaka sa geografskom oznakom iste lokacije

6

Sličice izabrane grupe fotografija ili video snimaka. Tapnite na stavku da biste je prikazali preko celog

ekrana

Dodavanje ili uređivanje geografske oznake fotografije

1

Dok gledate fotografiju, tapnite na ekran da biste prikazali trake sa alatkama.

2

Tapnite na , a zatim na

Dodaj geografsku oznaku ili Uredi geografsku oznaku da

biste otvorili ekran mape.

3

Tapnite na mapu da biste podesili lokaciju za fotografiju.

4

Da biste resetovali lokaciju za fotografiju, tapnite na novu lokaciju na mapi.

5

Kada završite, tapnite na dugme

OK.

Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geografsko označavanje na kameri, kasnije

možete da označite fotografije direktno za gledanje na mapi.

Prikazivanje fotografija sa geografskim oznakama na mapi

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku

Album i tapnite na nju.

3

Tapnite na , a zatim na

Mesta.

4

Tapnite na fotografiju koju želite da prikažete na mapi.

Ako je više fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo jedna od njih se pojavljuje na mapi.

Ukupan broj fotografija se pojavljuje u gornjem desnom uglu, na primer . Da biste prikazali

sve fotografije u grupi, tapnite na naslovnu fotografiju, a zatim tapnite na jednu od sličica na

dnu ekrana.

Prikazivanje fotografija sa geografskim oznakama na globusu

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavku

Album i tapnite na nju.

3

Tapnite na , a zatim na stavke

Mesta > .

4

Tapnite na fotografiju koju želite da prikažete na globusu.

Promena geografske oznake fotografije

1

Kada gledate fotografiju na mapi u aplikaciji „Album“, dodirnite i držite fotografiju

dok njen okvir ne poplavi, a zatim dodirnite željenu lokaciju na mapi.

2

Dodirnite dugme

OK.

Promena prikaza mape

Kada pregledate mapu u aplikaciji „Album“, tapnite na , a zatim se prebacujte između

Klasični prikaz i Satelitski prikaz.

120

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..