Sony Xperia Z3 Plus - Pronalaženje izgubljenog uređaja

background image

Pronalaženje izgubljenog uređaja

Ako imate Google™ nalog, usluga „Zaštita koju pruža my Xperia“ može da vam

pomogne da pronađete i obezbedite uređaj ako ga ikada izgubite. Ako ste aktivirali ovu

uslugu na uređaju, možete da:

Pronađete uređaj na mapi.

Emitujete upozorenje čak i kad je uređaj u režimu „Ne uznemiravaj“.

Daljinski zaključate uređaj i podesite ga tako da prikaže vaše detalje o kontaktu osobi

koja ga pronađe.

Daljinski obrišete unutrašnju i spoljašnju memoriju na uređaju kao poslednju opciju.

Ako ste obrisali unutrašnju memoriju uređaja koristeći veb-uslugu „Zaštita koju pruža my

Xperia“, morate da se prijavite na Google™ nalog koji je prethodno sinhronizovan na ovom

uređaju sledeći put kad uključite uređaj.

Usluga „Zaštita koju pruža my Xperia“ možda nije dostupna u svim zemljama ili regionima.

19

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Aktiviranje usluge „Zaštita koju pruža my Xperia“

1

Proverite da li imate aktivnu vezu za prenos podataka i omogućite usluge lokacije

na uređaju.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > my

Xperia zaštita > AKTIVIRAJ i tapnite na njih.

4

Označite polje za potvrdu da biste prihvatili odredbe i uslove korišćenja usluge, a

zatim tapnite na

PRIHVATI.

5

Ako vam to bude zatraženo, prijavite se na Google™ nalog ili kreirajte novi nalog

ako ga već nemate.

6

Da biste potvrdili da usluga „Zaštita koju pruža my Xperia“ može da locira uređaj,

idite na lokaciju

myxperia.sonymobile.com

i prijavite se pomoću istog Google™

naloga koji koristite na uređaju.

Ako delite uređaj kao sa više korisnika, imajte u vidu da je usluga „Zaštita koju pruža my

Xperia“ dostupna samo korisniku koji je prijavljen kao vlasnik.

Pronalaženje izgubljenog uređaja pomoću Menadžera Android™

uređaja

Google™ nudi veb uslugu za lokaciju i bezbednost pod nazivom Menadžer Android™

uređaja. Možete je koristiti paralelno sa uslugom „Zaštita koju pruža my Xperia“ ili kao

njenu alternativu. Ako izgubite uređaj, možete koristiti Menadžer Android™ uređaja da:

Pronađete i pokažete gde se nalazi vaš uređaj.

Blokirate ili zaključate svoj uređaj, izbrižete sve podatke sa njega ili dodate broj telefona

na zaključani ekran.
Dodatne informacije o Menadžeru Android™ uređaja potražite na

www.support.google.com

.

Menadžer Android™ uređaja ne funkcioniše ako je vaš uređaj isključen ili ako nema vezu sa

Internetom. Usluga Menadžer Android™ uređaja možda neće biti dostupna u svim državama ili

regionima.

Aktiviranje Menadžera Android™ uređaja

1

Ako delite uređaj sa više korisnika, proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Uverite se da imate aktivnu vezu za prenos podataka i da su omogućene usluge

lokacije.

3

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

4

Pronađite stavke

Podešavanja > Google > Bezbednost i tapnite na njih.

5

Tapnite na klizače pored stavki

Daljinsko lociranje ovog uređaja i Dozvola za

daljinsko zaključavanje i brisanje da biste omogućili obe funkcije.

6

Ako se to od vas zatraži, prihvatite odredbe i uslove tako što ćete tapnuti na

Aktiviraj ovaj administrator uređaja.

7

Da biste potvrdili da Menadžer Android™ uređaja može da locira vaš uređaj nakon

aktivacije usluge, otvorite

www.android.com/devicemanager

i prijavite se pomoću

Google™ naloga.

Menadžer Android™ uređaja možete da aktivirate i pomoću opcije

Zaključavanje ekrana i

bezbednost u odeljku „Administratori uređaja“.

20

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..