Sony Xperia Z3 Plus - Pronalaženje identifikacionog broja uređaja

background image

Pronalaženje identifikacionog broja uređaja

Uređaj ima jedinstveni identifikacioni broj. Ovaj broj se naziva IMEI (International Mobile

Equipment Identity). Trebalo bi da čuvate kopiju ovog broja. Možda će vam biti

neophodan, na primer, pri pristupu usluzi za podršku Xperia™ Care da biste registrovali

uređaj. Takođe, ako vam neko ukrade uređaj, neki operateri mreže mogu da iskoriste

ovaj broj da bi blokirali uređaju pristup mreži u vašoj zemlji ili regionu.

18

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Prikaz IMEI broja na traci nalepnice

1

Otvorite poklopac slota za nano SIM karticu i memorijsku karticu.

2

Uklonite poklopac ležišta SIM/memorijske kartice. Zavucite nokat ili neki drugi

predmet sa dugim, tankim vrhom ispod ivice trake nalepnice, a zatim izvadite

ležište. IMEI broj je prikazan na ležištu.

IMEI broj možete da vidite i ako otvorite tastaturu telefona i unesete

*#06#

.

Prikazivanje IMEI broja pomoću podešavanja uređaja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > O telefonu > Status > IMEI

informacije.