Sony Xperia Z3 Plus - Punjenje uređaja

background image

Punjenje uređaja

Uvek koristite originalni Sony punjač i USB kabl predviđen za Xperia™ model koji imate. Drugi

punjači i kablovi mogu da produže vreme punjenja, da uopšte ne napune uređaj ili čak mogu

da ga oštete. Proverite da li su svi USB portovi i konektori potpuno suvi pre nego što ubacite

USB kabl.

Uređaj će se brže napuniti ako ga punite pomoću punjača koji se uključuje u zid nego

preko računara. Uređaj možete koristiti i dok se puni.
Ako je baterija ispražnjena, možda će morati da prođe do 30 minuta pre nego što uređaj

počne da reaguje na punjenje. Tokom ovog vremena, ekran će možda biti potpuno

taman i na njemu se neće videti ikona punjenja. Takođe imajte na umu da praznoj bateriji

može biti potrebno i do 4 sata da se potpuno napuni.

Uređaj ima ugrađenu punjivu bateriju koja se može zameniti samo u ovlašćenom Sony centru

za popravku. Nikada ne treba da pokušavate da sami otvorite ili rastavite uređaj. To može

dovesti do oštećenja uređaja i poništenja garancije.

Punjenje uređaja

39

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

1

Priključite punjač u utičnicu za struju.

2

Priključite jedan kraj USB kabla u punjač (ili u USB port računara).

3

Priključite drugi kraj kabla u mikro USB port na uređaju, sa USB simbolom

okrenutim nagore. Svetlo obaveštenja se pali kada počne punjenje.

4

Kada se uređaj u potpunosti napuni, isključite USB kabl iz uređaja tako što ćete ga

izvući pravo iz njega. Vodite računa da ne savijete konektor.

Koristite samo punjač koji ste dobili uz uređaj ili drugi Sony punjač predviđen za punjenje

uređaja.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proći nekoliko minuta pre nego što se upali svetlo

obaveštenja i pojavi ikona .

Status svetla obaveštenja o bateriji

Zeleno

Baterija se puni i nivo njene napunjenosti je veći od 90%

Narandžasto

Baterija se puni i nivo njene napunjenosti je manji od 90%

Crveno

Baterija se puni i nivo njene napunjenosti je manji od 15%