Sony Xperia Z3 Plus - Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja

background image

Pravljenje rezervne kopije i vraćanje sadržaja

Fotografije, video zapise i druge lične sadržaje uglavnom ne bi trebalo da čuvate

isključivo na internoj memoriji vašeg uređaja. Ako se vaš uređaj ošteti, izgubi ili ga neko

ukrade, podaci sačuvani u njegovoj internoj memoriji mogu biti zauvek izgubljeni.

Preporučuje se da koristite softver Xperia™ Companion za pravljenje rezervnih kopija, što

omogućava bezbedno čuvanje podataka na spoljnom uređaju. Ovaj metod se posebno

preporučuje ako ažurirate softver uređaja na noviju verziju sistema Android.
Xperia™ aplikacija za pravljenje rezervnih kopija i vraćanje preporučuje se za pravljenje

rezervne kopije podataka pre fabričkog resetovanja podataka. Pomoću ove aplikacije

možete da napravite rezervnu kopiju podataka na nalogu na mreži, SD kartici ili na

spoljnom USB memorijskom uređaju koji ste povezali sa uređajem pomoću USB Host

adaptera:
Pomoću Google aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje možete da napravite

rezervnu kopiju podataka na Google serveru.

45

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Pravljenje rezervne kopije podataka na računaru

Koristite softver Xperia™ Companion za pravljenje rezervne kopije podataka na računaru
ili Apple

®

Mac

®

računaru. Možete da napravite rezervnu kopiju sledećih tipova

podataka:

Evidencije poziva

Tekstualne poruke

Kalendar

Podešavanja

Medijske datoteke kao što su muzičke i video datoteke

Fotografije i slike

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću računara

1

Otključajte ekran uređaja i povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2

Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru ako se automatski ne pokrene.

Nakon nekoliko trenutaka, računar otkriva vaš uređaj. Proverite da li ste na uređaju

izabrali režim

Prenos datoteka.

3

Kliknite na

Rezervna kopija na glavnom ekranu softvera Xperia™ Companion.

4

Pratite uputstva na ekranu da biste napravili rezervnu kopiju podataka sa uređaja.

Ako niste instalirali Xperia™ Companion, od vas će biti zatraženo da ga instalirate kada budete

povezali uređaj sa računarom.

Vraćanje podataka pomoću računara

1

Otključajte ekran uređaja i povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2

Otvorite softver Xperia™ Companion na računaru ako se automatski ne pokrene.

Nakon nekoliko trenutaka, računar otkriva vaš uređaj. Proverite da li ste na uređaju

izabrali režim

Prenos datoteka.

3

Kliknite na

Vrati na glavnom ekranu softvera Xperia™ Companion.

4

Izaberite rezervnu kopiju datoteke iz evidencije rezervnih kopija, a zatim kliknite na

Dalje i pratite uputstva na ekranu za vraćanje podataka na uređaj.

Ako niste instalirali Xperia™ Companion, od vas će biti zatraženo da ga instalirate kada budete

povezali uređaj sa računarom.

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću Xperia™ aplikacije za

pravljenje rezervne kopije i vraćanje

Pomoću Xperia™ aplikacije za pravljenje rezervne kopije i vraćanje možete da napravite

rezervnu kopiju podataka na mreži ili lokalnu kopiju podataka. To možete ručno da

uradite ili možete da uključite funkciju automatskog pravljenja rezervne kopije kako biste

povremeno sačuvali podatke.
Xperia™ aplikacija za pravljenje rezervnih kopija i vraćanje preporučuje se za pravljenje

rezervne kopije podataka pre fabričkog resetovanja podataka. Pomoću ove aplikacije

možete da napravite rezervnu kopiju sledećih tipova podataka na nalogu na mreži, SD

kartici ili na spoljnom USB memorijskom uređaju koji ste povezali sa uređajem pomoću

USB Host adaptera:

Kontakti

Razgovori

Evidencija poziva

Kalendar

Nalozi za e-poštu

Wi-Fi nalozi

Podešavanja uređaja

Aplikacije

Izgled Xperia™ početne stranice

46

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Podešavanje funkcije automatskog pravljenja rezervne kopije

1

Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na USB memorijskom uređaju, proverite da li

je memorijski uređaj povezan sa uređajem putem USB Host adaptera. Ako pravite

rezervnu kopiju na SD kartici, proverite da li je SD kartica pravilno ubačena u

uređaj. Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na nalogu na mreži, uverite se da ste

prijavljeni na svoj Google™ nalog.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje i tapnite na njih.

4

U okviru

Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje tapnite na Aut. prav. rez.

kopija.

5

Da biste omogućili funkciju automatskog pravljenja rezervne kopije, tapnite na

prekidač za uključivanje/isključivanje.

6

Izaberite odredište za čuvanje datoteka rezervne kopije.

7

Ako želite, izaberite učestalost pravljenja rezervne kopije, vreme pravljenja rezervne

kopije, kao i podatke za koje će se praviti rezervna kopija. U suprotnom, rezervna

kopija se dovršava u skladu sa podrazumevanim podešavanjima.

8

Da biste sačuvali podešavanja, tapnite na .

Ručno pravljenje rezervne kopije sadržaja

1

Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na USB memorijskom uređaju, proverite da li

je memorijski uređaj povezan sa uređajem putem USB Host adaptera. Ako pravite

rezervnu kopiju na SD kartici, uverite se da je SD kartica pravilno ubačena u

uređaj. Ako pravite rezervnu kopiju sadržaja na nalogu na mreži, uverite se da ste

prijavljeni na svoj Google™ nalog.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje i tapnite na njih.

4

U okviru

Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje tapnite na Više.

5

Tapnite na

Ruč. rez. ko., a zatim izaberite odredište za rezervnu kopiju i podatke

čiju rezervnu kopiju želite da napravite.

6

Tapnite na

Rez. kopija.

7

Kada se rezervna kopija podataka napravi, tapnite na dugme

Završi.

Uređivanje datoteke rezervne kopije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje i tapnite na njih.

3

U okviru

Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje tapnite na Više.

4

Dodirnite stavku

Uredi datoteku rez. kopije, a zatim izaberite izvor rezervne kopije

i tipove podataka koje želite da izbrišete.

5

Tapnite na

Izbriši podatke.

6

Tapnite na

U redu da biste potvrdili.

7

Kada izbrišete podatke, tapnite na dugme

Završi.

Vraćanje rezervne kopije sadržaja

1

Ako vraćate sadržaj sa USB memorijskog uređaja, proverite da li je memorijski

uređaj povezan sa uređajem putem USB host adaptera. Ako vraćate sadržaj sa

SD kartice, proverite da li je SD kartica pravilno ubačena u uređaj. Ako vraćate

sadržaj iz Xperia usluge za pravljenje rezervnih kopija i vraćanje, uverite se da ste

prijavljeni na svoj Google™ nalog.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje i tapnite na njih.

4

U okviru

Xperia™ pravljenje rez. kopije i vraćanje tapnite na stavku Vrati

podatke, a zatim izaberite izvor za vraćanje i podatke koje želite da vratite.

5

Tapnite na

Vrati podatke.

6

Kada vratite sadržaj, tapnite na dugme

Završi.

Ne zaboravite da će se sve promene koje izvršite na podacima i podešavanjima nakon

pravljenja rezervne kopije – kao što su nove aplikacije koje instalirate – izbrisati u toku bilo

kakvog postupka vraćanja.

47

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Pravljenje rezervne kopije podataka pomoću Google aplikacije za

pravljenje rezervne kopije i vraćanje

Koristeći Google aplikaciju za pravljenje rezervne kopije i vraćanje možete da napravite

rezervnu kopiju podataka na Google serveru. Takođe možete da uključite funkciju

automatskog vraćanja da biste vratili podatke i podešavanja aplikacije kada ponovo

instalirate neku aplikaciju.
Pomoću ove aplikacije možete da napravite rezervnu kopiju sledećih tipova podataka:

Aplikacije

Markeri

Wi-Fi mreže

Druga podešavanja

Izrada rezervne kopije podataka na Google™ nalogu

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje i tapnite na njih.

3

U okviru

Google™ pravljenje rezervne kopije i vraćanje, tapnite na

stavku

Napravi rezervnu kopiju mojih podataka, a zatim tapnite na klizač.

Omogućavanje ili onemogućavanje automatskog vraćanja prilikom ponovne instalacije

aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Rezervna kopija i resetovanje i tapnite na njih.

3

U okviru

Google™ pravljenje rezervne kopije i vraćanje, tapnite na

klizač

Automatsko vraćanje.

48

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..