Sony Xperia Z3 Plus - Ažuriranje uređaja

background image

Ažuriranje uređaja

Trebalo bi da ažurirate softver na uređaju kako biste dobili najnovije funkcionalnosti,

poboljšanja i ispravke grešaka i dobili optimalne performanse. Kada postoje ispravke

softvera, na statusnoj traci se prikazuje . Nova ažuriranja možete i ručno da potražite ili

da planirate raspored ažuriranja.
Ažuriranja softvera najlakše ćete instalirati bežično sa uređaja. Međutim, neka ažuriranja

nisu dostupna za bežično preuzimanje. Tada treba da koristite softver Xperia™
Companion na PC ili Apple

®

Mac

®

računaru da biste ažurirali uređaj.

Pre nego što ažurirate uređaj, uzmite u obzir sledeće:

Pre nego što pokušate da ažurirate, proverite da li imate dovoljno memorije.

Ako koristite uređaj sa više korisnika, morate da se prijavite kao vlasnik, tj. primarni

korisnik, da biste ažurirali uređaj.

Ažuriranja sistema i aplikacija mogu da utiču na to da funkcije na uređaju izgledaju

drugačije nego u ovom uputstvu za upotrebu. Ažuriranje možda neće uticati na verziju

sistema Android™.
Dodatne informacije o ispravkama softvera potražite na lokaciji

www.sonymobile.com/update/

.

Provera novog softvera

1

Ako delite uređaj sa više korisnika, proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > O telefonu > Ažuriranje softvera i tapnite na

njih.

Ako novi softver nije dostupan, moguće je da nemate dovoljno slobodne memorije na svom

uređaju. Ako na vašem Xperia™ uređaju ima manje od 500 MB slobodne interne memorije,

nećete dobijati nikakve informacije o novom softveru. U tom slučaju dobijate upozorenje na

tabli sa obaveštenjima: „Prostor za skladištenje ističe. Pojedine sistemske funkcije možda neće

raditi.“ Ako dobijete ovo obaveštenje, morate da oslobodite internu memoriju da biste mogli da

dobijate obaveštenja o novom dostupnom softveru.

Bežično ažuriranje uređaja

Koristite aplikaciju „Ažuriranje softvera“ da biste bežično ažurirali uređaj. Ažuriranja koja

možete da preuzmete preko mobilne mreže zavise od vašeg operatera. Preporučuje se

42

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

da za preuzimanje novog softvera koristite Wi-Fi, a ne mobilnu mrežu kako biste izbegli

troškove razmene podataka.

Preuzimanje i instaliranje ažuriranja sistema

1

Ako delite uređaj sa više korisnika, proverite da li ste prijavljeni kao vlasnik.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > O telefonu > Ažuriranje softvera i tapnite na

njih.

4

Ako je ažuriranje sistema dostupno, tapnite na stavku

Preuzmi da biste ga

preuzeli na uređaj.

5

Kada se preuzimanje završi, tapnite na stavku

Nastavi i pratite uputstva na ekranu

da biste dovršili instalaciju.

Možete napraviti raspored kada treba ažurirati telefon nakon što tapnete na

Nastavi.

Podešavanje automatske instalacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > O telefonu > Ažuriranje softvera i tapnite na

njih.

3

Tapnite na , a zatim tapnite na

Podešavanja i izaberite opciju.

Ažuriranje uređaja pomoću računara

1

Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

2

Proverite da li je ekran uređaja otključan i da li je režim USB veze na uređaju

postavljen na

Prenos datoteka.

3

Otvorite Xperia™ Companion ako se automatski ne pokrene.

4

Proverite da li računar može da pristupi internetu.

5

Računar: Ako je otkriveno ažuriranje softvera, pojavljuje se iskačući prozor. Pratite

uputstva na ekranu da biste pokrenuli odgovarajuća ažuriranja softvera.

Ako na odgovarajućem računaru nemate instaliran softver Xperia™ Companion, povežite

uređaj sa računarom i pratite uputstva za instalaciju na ekranu. Proverite da li koristite USB

kabl koji ste dobili uz uređaj i da li je on ispravno povezan sa uređajem i računarom.